Tag Archives: Bangkok health center

ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 . เปิดรับสมัคร พนง.สารสนเทศ(IT) / รายวัน 620.-

ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 เปิดรับสมัคร พนง.สารสนเทศ(IT) วุฒิที่รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าตอบแทน วันละ 620.- บาท (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ) ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานด้าน สารสนเทศ(IT) มีความรู้เรื่องการซ่อมคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ๊นเตอร์เบื้องต้น ดูแลและแก้ไขให้ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ทั้งหมดใช้งานได้ดี สามารถลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ใช้สาย Lan ในการต่อหรือเชื่อมระบบเครือข่ายได้ และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-16.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ติดตั้งดูแลอุปกรณ์ IT ทั้ง Hard Ware/Soft Ware อุปกรณ์สำนักงานภายในศูนย์ฯ44 และสาขา Set ระบบติดตั้ง LAN และเดินสาย/การเข้าหัว LAN ดูแลเครือข่าย Net Work ของศูนย์ฯ และการแก้ไขปัญหาระบบต่างๆ ภายในศูนย์ฯ44 และสาขา …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90