Tag Archives: Business Applications

Business Applications Co., Ltd.- Sales Executive

บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด (BAC) เป็นผู้นำด้านการจำหน่ายซอฟต์แวร์ด้าน BI และ Analytics ให้กับองค์กรชั้นนำในประเทศไทย หลากหลายบริษัท เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Sales Executive โดยมีรายละเอียด ดังนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบ: – ติดต่อแนะนำลูกค้า เพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ – หาโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย – ดูแลติดตามลูกค้าเก่า/ใหม่ เพื่อให้เกิดยอดสั่งซื้อ – วางแผนการขาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าที่ได้รับ – ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท คุณสมบัติ: – เพศชาย, เพศหญิง – ระดับการศึกษาปวส.-ปริญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด,การจัดการ,การขาย,เทคโนโลยีสารสนเทศ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) – บุคลิกภาพดี รักงานขาย ขยัน ทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ – มีทักษะการติดต่อประสานงานเจรจาต่อรอง – …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90