Tag Archives: corecell

Corecell Technology Co.,Ltd.- Game Tester (Contract 2months) – Salary (Negotiable)

Job description: – ทดสอบระบบของเกม – รายงานปัญหาให้ทีมพัฒนา ผ่านทางการสื่อสารและทำบันทึกรายงาน – ทำการทดสอบระบบของเกมใน Platform ต่างๆ | PS4 | Xboxone | Nintendo Switch | Steam |   Qualification: – มีทักษะการสื่อสารกับทีมพัฒนาได้อย่างเข้าใจ – สามารถแสดงออกความคิดเห็นได้ดี – มีทักษะในการเล่นเกมได้ดีและเข้าใจการเล่นทั้งแบบยากและง่าย – มีความรู้และทักษะการคิดหาวิธีให้เกิดปัญหาหรือหาช่องโหว่ของเกมได้ดี – มีความสามารถทำซ้ำหรือรู้ขั้นตอนทำให้เกิดปัญหาได้ดี – เคยมีผลงานทางด้านการทดสอบระบบของเกมจะพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา ภายใต้แรงกดดัน และมีทักษะด้านการจัดการเวลาได้ดี Contact: jobs@corecell.co.th

Read More »

Corecell Technology Co.,Ltd.- UI Artist (Freelance) – Salary (Negotiable)

Job Description : -ออกแบบ Wireframe ,ภาพ Interface ทั้งหมด รวมถึง Icon, Graphic, Animation และการทำ Prototype แบบจำลองที่อำนวยความสะดวกในการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน -ออกแบบรูปร่างหน้าตาให้ใช้งานง่ายและสวยงาม การวางขนาด การใช้สี ใช้งานง่าย กดง่ายสำหรับ User -ทำงานร่วมกันกับทีม ประสานงานกับ UX Designer และ Developer เพื่อออกแบบงาน -ทำแบบจำลอง เพื่อนำไปทดสอบใช้กับ user จริง   Qualifications : -จบสาขา Computer IT / Digital Media /สาขาที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ 1-2 ปี ทางด้านการออกแบบ user interface ทางด้าน web …

Read More »

Corecell Technology Co.,Ltd.- UE4 Technical Artist – Salary (Negotiable)

Job Description : -สร้างสรรค์ ดัดแปลง ประยุกต์ใช้งาน Material ของ Unreal Engine เพื่อใช้ประกอบ Model ตัวละคร, สิ่งแวดล้อม, Visual Effect ให้ดูสวยงามสมจริงได้ -สร้าง Visual Effect ให้สวยงามสมจริงด้วย Unreal Engine Niagara และ/หรือ Cascade Qualifications : -จบสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ /สาขา IT ที่เกี่ยวข้อง -สามารถใช้งาน Substance Painter ได้ มีความเข้าใจเรื่อง PBR Material เป็นอย่างดี – มีความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบ  Material ของ Unreal Engine เป็นอย่างดี สามารถสร้างสรรค์ ดัดแปลง ประยุกต์ใช้งาน Material เพื่อใช้ประกอบ Model …

Read More »

Corecell Technology Co.,Ltd.- 3D Game Artist – Salary (15,000-35,000฿)

Job Description: – ปั้นตัวละคร 3D หรือ สิ่งแวดล้อม หรือ Rigging หรือ Animate ได้ – สามารถใช้ Unreal engine 4 หรือ Unity ร่วมกับทีมเพื่อให้งานสำเร็จ Qualifications : – เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน 3D กราฟิค โมเดลลิ่ง และอนิเมชั่น / ที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณด้าน real-time game engines และ asset production desired (Unity, Unreal, CryENGINE, …

Read More »

Corecell Technology Co.,Ltd.- Digital Marketer – Salary (15,000-30,000฿)

Job Description : – วางแผนการตลาดในธุรกิจเกม Console ทั่วโลก และสินค้าต่างๆในไทย – วางแผนปรับแต่ง Online Advertisement -วางแผนโปรโมชั่น , กิจกรรม marketing campaign ผ่านโซเชียลมีเดีย -บริหารช่องทางการขาย online marketing และดูแล digital content -ติดต่อ ประสานงานกับบริษัท marketing ภายนอก เพื่อทำสื่อต่างๆ Qualification: -เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการตลาด / คอมพิวเตอร์ / สาขาที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ด้านการทำการตลาดบนระบบดิจิทัล และโซเชียลมีเดีย -มีความรู้ด้าน Google analytics , Facebook …

Read More »

Corecell Technology Co.,Ltd.- นักศึกษาฝึกงานสหกิจ หลายอัตรา

Qualification: เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 23 ปี กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีมัลติมีเดีย /อนิเมชั่น เกมส์ , การตลาด สามารถเรียนรู้ได้เร็ว มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ด้านการเขียนคอนเทนต์ การทำการตลาดบนระบบดิจิทัล และโซเชียลมีเดีย (สาขาการตลาด อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์) สามารถเขียนภาษา C++ ได้ (สาขาคอมพิวเตอร์) มีประสบการณ์ด้าน Unity หรือ Unreal Engine (สาขาคอมพิวเตอร์) มีใจรักการเล่นเกมส์ มีทักษะด้านการจัดการเวลาได้ดี สถานที่ทำงาน  : 4/48 อาคารธนบุรีพลาซ่า ชั้น 15 ถ.รัชดาภิเษก แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.10600 (ใกล้บีทีเอส ตลาดพลู) เบอร์โทร :  063-2247969 …

Read More »

Corecell Technology Co.,Ltd.- Flutter Programmer – Salary (15,000-25,000฿)

Job Description : -ออกแบบ และพัฒนา Web Application โดยใช้ Flutter Qualifications : -จบสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ /สาขา IT ที่เกี่ยวข้อง -มีความรู้ ความเข้าใจในด้าน Web application development -มีความเข้าใจ ภาษา dart หรือ c++ -มีประสบการณ์ในการเขียน App /Web ด้วย Flutter มาบ้าง -มีความรู้และเข้าใจการใช้งาน API ต่าง ๆ พร้อมศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ -มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาและหาความรู้ในงานที่ทำ สถานที่ทำงาน  : ใกล้บีทีเอส วุฒากาศ (ทำงานที่ออฟฟิศ ประมาณเดือน มิ.ย./ก.ค.65 เป็นต้นไป) **หมายเหตุ : ในช่วงสถานการณ์โควิด ทางบริษัทมีกำหนดให้พนักงานทุกคน กลับมาทำงานที่ออฟฟิศ ประมาณเดือนมิ.ย/ก.ค.65 …

Read More »

Corecell Technology Co.,Ltd.- Game Developer – Salary (15,000-35,000฿)

Job description: พัฒนา เขียนโค้ด และแก้ไขปัญหาเกมส์ ทำงานร่วมกับเกมส์ดีไซน์เนอร์ Qualification: -เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง -เรียนรู้เทคโนโลยีและ api ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว -สามารถเขียนภาษา C++ ได้ มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเกมส์ หรือที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ -มีประสบการณ์ด้าน Unity หรือ Unreal Engine -ควรจะมีความรู้ทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ได้อย่างดี -สามารถทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา ภายใต้แรงกดดัน และมีทักษะด้านการจัดการเวลาได้ดี สถานที่ทำงาน  : ใกล้บีทีเอส วุฒากาศ (เข้าออฟฟิศ ประมาณเดือน มิ.ย.-ก.ค.65) **หมายเหตุ : ในช่วงสถานการณ์โควิด ทางบริษัทให้พนักงานทุกคน work from home จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง** เบอร์โทร :  063-2247969 …

Read More »

Corecell Technology Co.,Ltd.- 2D Illustrator– Salary (15,000-25,000฿)

Job Description: – ออกแบบตัวละคร 2D หรือ สิ่งแวดล้อม ในเกม โดยใช้ Illustrator Qualifications : – เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน คอมพิวเตอร์ กราฟิค และอนิเมชั่น / สาขาที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณด้าน2D สำหรับเกมได้ – เชี่ยวชาญในโปรแกรม Illustrator – มีประสบการณ์ด้าน Unity หรือ Unreal Engine 4 จะพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา และมีทักษะด้านการจัดการเวลาได้ดี – มีใจรัก และชอบเล่นเกม เรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้รวดเร็ว สถานที่ทำงาน  : ใกล้บีทีเอส …

Read More »

Corecell Technology Co.,Ltd.- 3D Game Artist – Salary (15,000-35,000฿)

Job Description: – ปั้นตัวละคร 3D หรือ สิ่งแวดล้อม หรือ Rigging หรือ Animate ได้ – สามารถใช้ Unreal engine 4 หรือ Unity ร่วมกับทีมเพื่อให้งานสำเร็จ Qualifications : – เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน 3D กราฟิค โมเดลลิ่ง และอนิเมชั่น / ที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณด้าน real-time game engines และ asset production desired (Unity, Unreal, CryENGINE, …

Read More »

Corecell Technology Co.,Ltd.- Digital Marketer – Salary (15,000-35,000฿)

Job Description : – วางแผนการตลาดในธุรกิจเกม Console ทั่วโลก และสินค้าต่างๆในไทย – วางแผนปรับแต่ง Online Advertisement -วางแผนโปรโมชั่น , กิจกรรม marketing campaign ผ่านโซเชียลมีเดีย -บริหารช่องทางการขาย online marketing และดูแล digital content -ติดต่อ ประสานงานกับบริษัท marketing ภายนอก เพื่อทำสื่อต่างๆ Qualification: -เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการตลาด / คอมพิวเตอร์ / สาขาที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ด้านการทำการตลาดบนระบบดิจิทัล และโซเชียลมีเดีย -มีความรู้ด้าน Google analytics , Facebook …

Read More »

Corecell Technology Co.,Ltd.- Flutter Programmer – Salary (15,000-25,000฿)

Job Description : -ออกแบบ และพัฒนา Web Application โดยใช้ Flutter Qualifications : -จบสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ /สาขา IT ที่เกี่ยวข้อง -มีความรู้ ความเข้าใจในด้าน Web application development -มีความเข้าใจ ภาษา dart หรือ c++ -มีประสบการณ์ในการเขียน App /Web ด้วย Flutter มาบ้าง -มีความรู้และเข้าใจการใช้งาน API ต่าง ๆ พร้อมศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ -มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาและหาความรู้ในงานที่ทำ สถานที่ทำงาน  : ใกล้บีทีเอส วุฒากาศ (ทำงานที่ออฟฟิศ ประมาณเดือน มิ.ย./ก.ค.65 เป็นต้นไป) **หมายเหตุ : ในช่วงสถานการณ์โควิด ทางบริษัทให้พนักงานทุกคน work …

Read More »

Corecell Technology Co.,Ltd.- Game Developer – Salary (15,000-35,000฿)

Job description: พัฒนา เขียนโค้ด และแก้ไขปัญหาเกมส์ ทำงานร่วมกับเกมส์ดีไซน์เนอร์ Qualification: -เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง -เรียนรู้เทคโนโลยีและ api ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว -สามารถเขียนภาษา C++ ได้ มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเกมส์ หรือที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ -มีประสบการณ์ด้าน Unity หรือ Unreal Engine -ควรจะมีความรู้ทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ได้อย่างดี -สามารถทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา ภายใต้แรงกดดัน และมีทักษะด้านการจัดการเวลาได้ดี สถานที่ทำงาน  : ใกล้บีทีเอส วุฒากาศ (เข้าออฟฟิศ ประมาณเดือน มิ.ย.-ก.ค.65) **หมายเหตุ : ในช่วงสถานการณ์โควิด ทางบริษัทให้พนักงานทุกคน work from home จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง** …

Read More »

Corecell Technology Co.,Ltd.- Digital Marketer – Salary (15,000-35,000฿)

Job Description : – วางแผนการตลาดในธุรกิจเกม Console ทั่วโลก และสินค้าต่างๆในไทย – วางแผนปรับแต่ง Online Advertisement -วางแผนโปรโมชั่น , กิจกรรม marketing campaign ผ่านโซเชียลมีเดีย -บริหารช่องทางการขาย online marketing และดูแล digital content -ติดต่อ ประสานงานกับบริษัท marketing ภายนอก เพื่อทำสื่อต่างๆ Qualification: -เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการตลาด / คอมพิวเตอร์ / สาขาที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ด้านการทำการตลาดบนระบบดิจิทัล และโซเชียลมีเดีย -มีความรู้ด้าน Google analytics , Facebook …

Read More »

Corecell Technology Co.,Ltd.- 3D Game Artist – Salary (15,000-35,000฿)

Job Description: – ปั้นตัวละคร 3D หรือ สิ่งแวดล้อม หรือ Rigging หรือ Animate ได้ – สามารถใช้ Unreal engine 4 หรือ Unity ร่วมกับทีมเพื่อให้งานสำเร็จ Qualifications : – เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน 3D กราฟิค โมเดลลิ่ง และอนิเมชั่น / ที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณด้าน real-time game engines และ asset production desired (Unity, Unreal, CryENGINE, …

Read More »

Corecell Technology Co.,Ltd.- Flutter Programmer – Salary (15,000-25,000฿)

Job Description : -ออกแบบ และพัฒนา Web Application โดยใช้ Flutter Qualifications : -จบสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ /สาขา IT ที่เกี่ยวข้อง -มีความรู้ ความเข้าใจในด้าน Web application development -มีความเข้าใจ ภาษา dart หรือ c++ -มีประสบการณ์ในการเขียน App /Web ด้วย Flutter มาบ้าง -มีความรู้และเข้าใจการใช้งาน API ต่าง ๆ พร้อมศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ -มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาและหาความรู้ในงานที่ทำ สถานที่ทำงาน  : 4/48 อาคารธนบุรีพลาซ่า ชั้น 15 ถ.รัชดาภิเษก แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.10600 (ใกล้บีทีเอส ตลาดพลู) **หมายเหตุ : …

Read More »

Corecell Technology Co.,Ltd.- Game Developer – Salary (15,000-35,000฿)

Job description: พัฒนา เขียนโค้ด และแก้ไขปัญหาเกมส์ ทำงานร่วมกับเกมส์ดีไซน์เนอร์ Qualification: -เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง -เรียนรู้เทคโนโลยีและ api ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว -สามารถเขียนภาษา C++ ได้ มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเกมส์ หรือที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ -มีประสบการณ์ด้าน Unity หรือ Unreal Engine -ควรจะมีความรู้ทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ได้อย่างดี -สามารถทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา ภายใต้แรงกดดัน และมีทักษะด้านการจัดการเวลาได้ดี สถานที่ทำงาน  : 4/48 อาคารธนบุรีพลาซ่า ชั้น 15 ถ.รัชดาภิเษก แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.10600 (ใกล้บีทีเอส ตลาดพลู) **หมายเหตุ : ในช่วงสถานการณ์โควิด ทางบริษัทให้พนักงานทุกคน …

Read More »

Corecell Technology Co.,Ltd.- Digital Marketing – Salary (15,000-35,000฿)

Job description: –ริเริ่มและขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการทำการตลาดบนระบบดิจิทัล และโซเชียลมีเดีย –สร้างแคมเปญการตลาด และกิจกรรมผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างการรับรู้ของแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก –บริหารช่องทางการขาย ดูแล digital content –เฝ้าดูและวิเคราะห์ digital campaign โดยใช้ข้อมูลจาก Google/FB Analytics Qualification: –เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี –จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขา ที่เกี่ยวข้อง –มีประสบการณด้านการทำการตลาดบนระบบดิจิทัล และโซเชียลมีเดีย –มีความรู้ด้าน Google analytics , Facebook pixel จะพิจารณาเป็นพิเศษ –มีทักษะทางด้านการทำ digital content , ตกแต่งรูปภาพเองได้บ้าง –สามารถทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา และมีทักษะด้านการจัดการเวลาได้ดี –มีใจรัก และชอบเล่นเกม **หมายเหตุ : ในช่วงสถานการณ์โควิด …

Read More »

Corecell Technology Co.,Ltd.- Game Developer – Salary (15,000-35,000฿)

Job description: พัฒนา เขียนโค้ด และแก้ไขปัญหาเกมส์ ทำงานร่วมกับเกมส์ดีไซน์เนอร์ Qualification: -เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง -เรียนรู้เทคโนโลยีและ api ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว -สามารถเขียนภาษา C++ ได้ มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเกมส์ หรือที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ -มีประสบการณ์ด้าน Unity หรือ Unreal Engine -ควรจะมีความรู้ทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ได้อย่างดี -สามารถทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา ภายใต้แรงกดดัน และมีทักษะด้านการจัดการเวลาได้ดี สถานที่ทำงาน  : 4/48 อาคารธนบุรีพลาซ่า ชั้น 15 ถ.รัชดาภิเษก แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.10600 (ใกล้บีทีเอส ตลาดพลู) **หมายเหตุ : ในช่วงสถานการณ์โควิด ทางบริษัทให้พนักงานทุกคน …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90