Tag Archives: DTCi

DTCi เปิดรับสมัคร Sales Executive (IT Solution) หลายอัตรา (20K-30K++)

รายละเอียดงาน -วางแผนการขาย สร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น และดำเนินงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย -สร้างฐานลูกค้าใหม่ ติดตามดูแลลูกค้าเก่า ทั้งก่อนและหลังการขาย -เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า นำเสนอ Solution เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า -แก้ไขปัญหางานขาย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ -ทำสรุปรายงานขาย เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร -ชาย/หญิง อายุ 24-28 ปี -วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์, การขาย, การตลาด -มีประสบการณ์ในงานขาย ถ้าเป็นงานสาย IT Solution จะพิจารณาเป็นพิเศษ -บุคลิกดี มีความมั่นใจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี -มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี -มีทักษะการเจรจาต่อรอง / ทักษะการนำเสนอและรักในงานขาย มีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30-17:30 น. วิธีการสมัคร สมัครผ่านE-mail: hr@dtci.co.th

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90