Tag Archives: emsoutsourcing

บริษัท Ems Outsourcing รับสมัคร IT Support เงินเดือน 23,500 บาท

บริษัท อีเอ็มเอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง จำกัด ( Ems Outsourcing ) รับสมัคร IT Support ประจำโรงงาน (English Skill) สถานที่ทำงาน : รังสิต และ นิคมไฮเทค อยุธยา (สามารถเข้ากะได้) เงินเดือน : 23,500 บาท + ค่ากะ

Read More »

บจก. EmsOutsourcing รับสมัคร Web Programming เงินเดือน 28,000-30,000 บาท

รับสมัคร Web Programmer (สัญญาจ้าง กุมภาพันธ์ – กันยายน) เงินเดือน : 28,000 – 30,000 บาท ปฏิบัติงาน : วิทยุการบิน (สาทร) เวลางาน : จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 ลักษณะงาน : -ดูแลรักษาซ่อมบำรุง พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพระบบ Web Service -ติดตามการใช้งาน ดูแลรักษาซ่อมบำรุง debug, Test ระบบต่างๆ -ช่วย support ทางเทคนิค ติดตั้งตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ : -ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ผ่านานด้าน Web Service ไม่น้อยกว่า 3 ปี …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90