Tag Archives: Map Marketing

Map Marketing (Thailand) – Programmer

Map Marketing (Thailand) Co,. Ltd. ตำแหน่ง Programmer – พัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของบริษัทและลูกค้า – บริหารจัดการ จัดเก็บ แก้ไข ติดตาม ตรวจสอบ ฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing ในแพลตฟอร์มของ AWS ( Amazon Web Service ) – ติดตามและตรวจสอบการทำงานของระบบ – งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย – ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ คุณสมบัติผู้สมัคร -จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java ( Spring Framework ), PHP, HTML, CSS …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90