Tag Archives: secure cyber asia

Secure Cyber Asia รับสมัครงาน Sales, Sales Engineer รับ นศ.จบใหม่ ไม่สนเกรด ทำงานแถวพระราม 2

บริษัท ซีเคียวไซเบอร์เอเชีย จำกัด เป็นผู้นำเข้า, ตัวแทนจำหน่าย, จัดจำหน่าย, ติดตั้ง, พัฒนาระบบงาน, ให้คำปรึกษา, วิเคราะห์และออกแบบระบบ, จัดการฝึกอบรม และให้บริการ ด้านระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่าย, ระบบรักษาความปลอดภัย, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับกลุ่มลูกค้าหน่วยงาน/องค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

Read More »

Secure Cyber Asia รับสมัครงาน Sales, Sales Engineer รับ นศ.จบใหม่ ไม่สนเกรด ทำงานแถวพระราม 2

บริษัท ซีเคียวไซเบอร์เอเชีย จำกัด เป็นผู้นำเข้า, ตัวแทนจำหน่าย, จัดจำหน่าย, ติดตั้ง, พัฒนาระบบงาน, ให้คำปรึกษา, วิเคราะห์และออกแบบระบบ, จัดการฝึกอบรม และให้บริการ ด้านระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่าย, ระบบรักษาความปลอดภัย, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับกลุ่มลูกค้าหน่วยงาน/องค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90