Tag Archives: Siam Thanat Hack

[บจก.สยามถนัดแฮก] รับสมัคร Project Coordinator 1 ตำแหน่ง

กำลังมองหาเพื่อนร่วมงานเป็น Project Coordinator 1 ตำแหน่ง (มีอยู่แล้ว 1 คน ครึ่ง) [+] หน้าที่ – เป็นคนกลางติดต่อสื่อสาร ระหว่างภายในบริษัทกับลูกค้า เช่น โทรคุย,เขียนอีเมล,นัด/เข้าร่วมประชุม ; โครงการของบริษัทจะเกี่ยวข้องกับ IT Security เช่นการทดสอบเจาะระบบ – คอยสรุปและติดตามสถานะ การดำเนินงาน/ผลลัพธ์ ของโครงการ – จัดทำหรือตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ให้ [+] สิ่งที่คุณควรจะมี – สามารถเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี ชอบทำงานในสภาพแวดล้อมองค์กรขนาดเล็ก – มีประสบการณ์ทำงานด้าน IT อย่างน้อย 2 ปี (ถ้าเคยทำงานเกี่ยวกับ IT Security จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) – สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (TOEIC 600 หรือเทียบเท่า) – มีทักษะในการประสานงานและพูดภาษาไทยที่ดี …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90