ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก รับสมัคร Service Desk Engineer (NOC)

ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก รับสมัคร Service Desk Engineer (NOC) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง : Service Desk Engineer (NOC) จำนวน : 3 อัตรา (สัญญาจ้าง 1 ปี) เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป สถานที่ปฎิบัติงาน : บมจ.ทีโอที ชุมสายโทรศัพท์ลาดหญ้า

 

ความรับผิดชอบ :

1.สนับสนุนโครงการการดำเนินงานศูนย์เครือข่าย TOT (NOC)

2.ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นหรือประสานงานเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.รวบรวมปัญาหาพร้อมทั้งจัดทำรายงานสถิติปัญหาที่เกิดขึ้นและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบ

 

คุณสมบัติ :

1.ปริญญาตรีด้านโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการ ITIL-ITSM

3.มีประสบการณ์ด้านเทคนิค 2-3 ปีขึ้นไปในฝ่ายให้ความช่วยเหลือและ / หรือสนับสนุนระบบ

4.มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งในด้านวาจาและการเขียน

5.มีทักษะในการให้บริการลูกค้าที่ดีเยี่ยมและมีความพร้อมในการให้บริการลูกค้า

6.มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

7.ต้องมีวิจารณญาณที่ดีในการจัดการกับคำขอเร่งด่วนที่ร้ายแรง

8.มีความกระตือรือร้นในการทำงานเชิงรุกมีทัศนคติที่ดีและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

 

ผู้ที่สนใจส่ง Resume พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้ที่ orrawan.t@alcc.co.th ทันที

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Bangkok Bank รับสมัคร Process Improvement หลายอัตรา

A pioneer bank with long progress of the country. Bangkok Bank has grown and matured …

รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

คุณสมบัติ 1.เพศชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.สามารถติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Network 3.ดูและและตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่าย 4.สามารถซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 5.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.เงินเดือน 15,000 …