วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร นักวิชาการสารสนเทศ (IT Support) – อัตราเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป

นักวิชาการสารสนเทศ (IT Support)

Job Descriptions:

 • งานบริการ และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ – จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ ให้บริการรับแจ้งปัญหา บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 • งานให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ – ให้บริการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เป็นต้น
 • งานบริการระบบ Digital Learning
 • งานดูแลเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Qualifications Required:

 • ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา IT, Computer Engineer, Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะ หรือทำงานหลาย Project ได้
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน IT-Service, โสตทัศนูปกรณ์ และการผลิตสื่อการเรียนการสอน 2 – 5 ปี
 • ประสบการณ์ในโครงการ Digital Learning หรือ e-Learning ของสถาบันการศึกษาภาครัฐไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความสามารถในการออกแบบงานกราฟิคด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ความรู้ ทักษะความเข้าใจด้านกระบวนการ การผลิตสื่อต่าง ๆ เช่น วีดิทัศน์ สื่อมัลติมีเดีย สามารถถ่ายทำและตัดต่อด้วยโปรแกรมตัดต่อ เช่น Final cut Pro, Adobe Premiere, Vegas, Camtasia เป็นต้น
 • มีความรู้ความสามารถควบคุมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงหรือบรรยาย
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดีตามเกณฑ์มาตรฐานของวิทยาลัยฯ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติดี Service-minded สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี เป็นคนสู้งาน

Contact

College of Management, Mahidol University

69 Viphavadee rangsit Rd., Samsennai, Phayatai, Bangkok 10400

Tel: 0-2206-2000 Ext.5102 Fax: 0-2206-2090, 0-2206-2095

E-mail: pimsiri.por@mahidol.ac.th

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัท อินิทรี เกมส์ จำกัด เปิดรับสมัครตำแหน่ง System Engineer และ Database Administrator

บริษัท อินิทรี เกมส์ จำกัด เปิดรับสมัครตำแหน่ง System Engineer และ Database Administrator โดยมีรายละเอียดดังนี้

Chaiyagarn Consulting รับสมัคร System Operation

Chaiyagarn Consulting รับสมัคร System Operation โดยมีรายละเอียดดังนี้

Mobile Apps Category (English)728x90