บริษัท มะนาวซอฟต์แวร์ จำกัด(เชียงใหม่) รับสมัคร Junior QA อัตราเงินเดือน 16,000 – 18,000 บาท

  • สามารถทำ Automated Testing โดยใช้ Selenium WebDriver
  • สามารถ Test Web GUI ได้
  • ออกแบบ Test Case ได้
  • สามารถคาดการณ์ระยะเวลาของการ Test ได้
  • สามารถเขียนรายงานการ Test ได้
  • สามารถอธิบาย Bugs และปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบได้
  • ให้คำแนะนำ Programmer ในการแก้ไข Bug ได้

https://manaosoftware.bamboohr.com/jobs/view.php?id=16

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Werum IT Solutions รับสมัคร Project Quality Assurance / Quality Engineer

Werum IT Solutions is the world’s leading provider of software and services for production control …

TAC Thailand รับสมัครพนักงานธุรการจัดซื้อ

พนักงานธุรการจัดซื้อ 1.จัดซื้อสินค้า 2.ตรวจรับสินค้า คุณสมบัติ 1. ปวส.-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจหรือเกี่ยวข้อง 2. มีความขยันและ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการได้ดี 4. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี …

Mobile Apps Category (English)728x90