Supermicro Server by Throughwave Thailand

TAC Thailand รับสมัครพนักงานธุรการจัดซื้อ

พนักงานธุรการจัดซื้อ

1.จัดซื้อสินค้า
2.ตรวจรับสินค้า

คุณสมบัติ
1. ปวส.-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจหรือเกี่ยวข้อง
2. มีความขยันและ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการได้ดี
4. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. ทำงานเป็นทีมได้
6. มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี
7.มีความรู้มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งไมโครซอฟท์

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ hr@tacthailand.com

 

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Corecell Technology Co.,Ltd.- 3D Modeler (Full-Time) – Salary (Negotiable)

Corecell Technology Co., Ltd., a game & technology company based in Bangkok, Thailand, was founded …

Corecell Technology Co.,Ltd.- 2D Illustrator (Freelance) – Salary (Negotiable)

Corecell Technology Co., Ltd., a game & technology company based in Bangkok, Thailand, was founded …

Mobile Apps Category (English)728x90