Supermicro Server by Throughwave Thailand

โรงเรียนรุ่งอรุณ รับสมัครครูสารสนเทศ (IT)

โรงเรียนรุ่งอรุณ

โรงเรียนเพื่อทิศทางใหม่ของการศึกษา ผสานความหลากหลายเพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์

391  ซอยอนามัยงามเจริญ 25 (ซอยวัดยายร่ม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์   02-8707512-3           โทรสาร 02-8707514

e-mail  :  info@roong-aroon.ac.th        www.roong-aroon.ac.th

รับสมัครครูสารสนเทศ (IT)

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 3. มีจิตวิญญาณของความเป็นครูผู้นำทางวัฒนธรรม
 4. รู้เท่าทันกระแสสังคมและมีความปรารถนาที่จะช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
 5. มีความเฉลียวฉลาดในการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ สามารถมองเห็นความเป็นองค์รวม
 6. มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเป็นพิเศษ

 1. ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 2. สามารถเล่นดนตรีได้
 3. มีความรู้ด้านมัลติมีเดีย

เงินเดือนวุฒิปริญญาตรี เริ่มต้น 18,000 – 30,000  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในการจัดทำสื่อวีดีโอ การแต่งภาพ
 • มีทักษะการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน
 • ทำเว็บไซต์และเขียนแอบพลิเคชั่นได้

 

สนใจสมัครส่ง Resume ได้ที่ info@roong-aroon.ac.th

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

At Freelance | รับสมัคร Mobile Developer (React Native) | อัตราเงินเดือน Max 60,000 บาท

หน้าที่/ความรับผิดชอบ -พัฒนาฟีเจอร์ที่ผู้ใช้งานใหม่ -สร้างรหัสและไลบรารีที่ใช้ซ ้าได้ส าหรับการใช้ในอนาคต -ตรวจสอบความเป็นไปได้ทางเทคนิคของการออกแบบ UI/UX -ปรับแต่งแอพพลิเคชั่นเพื่อความเร็วสูงสุดและความยืดหยุ่น -ตรวจสอบความถูกต้อง/การป้อนข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดก่อนส่งไปยังส่วนหลัง (backed) -พัฒนา Mobile App ด้วย React …

At Freelance | รับสมัคร Python Developer | อัตราเงินเดือน Max 50,000 บาท

หน้าที่/ความรับผิดชอบ -Customize ERP (ODOO – Open ERP) -พัฒนา Module ใหม่ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน specification คุณสมบัติ -อายุไม่เกิน 30 …

Mobile Apps Category (English)728x90