Supermicro Server by Throughwave Thailand

Santi Dharma Foundation รับสมัคร IT Support Officer & Manager

Santi Dharma Foundation รับสมัคร IT Support Officer & Manager โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย หญิง อายุประมาณ 35-40 ปี ขึ้นไป
2. จบการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท ด้าน สาขาสารสนเทศ หรือสาขาที่อื่น เกี่ยวข้อง
3. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว
4. มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารด้าน IT SUPPORT และการฝึกอบรมด้าน ITไม่ต้ำกว่า 5 ปี
5. มีทักษะและความสามารถในการให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต รวมถึงอุปกรณ์อื่น
6. มีความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษาระบบซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆทางด้าน IT ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานเสมอ
7. สามารถทำเว็ปไซด์ได้ มีความรู้ PHP + MySQL และเว็ปดีไซายน์
8. มีความรู้ ความสนใจ Social Media เช่น FB , LINE, IG, Twittter
9. มีประสบการณ์ทางด้านติดตั้ง ดูแลระบบ Internet และIntranet
10. เป็นฝู้ไฝ่รู้ ใฝ่เรียนและชอบงาน IT ติดตามข่าวสารเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งสนใจ Gadgets ต่างๆ เช่น iPhone ,iPad,iPod
11. เป็นผู้รักงานบริการ หรือเคยผ่านงานด้านบริการมาก่อน
12. หากสนใจกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เนื้อหางาน

1. ควบคุมดูแล และบริหารจัดการแผนก IT ให้เป็นไปตาม เป้าหมายขององค์กร
2. นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้องค์กรไปสู่ระบบบริหารจัดการแบบ Office Automation
3. ให้บริการ IT Support ให้แก่พนักงาน และผู้ใช้งานอื่นๆ ดูแลงานระบบและเครือข่ายให้สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างครอบคลุม และราบรื่น
4. จัดทำ โปรแกรมการฝึกอบรม และฝึกอบรมด้าน IT ให้แก่พนักงาน และผู้ใช้งานอื่นๆ รวมทั้งจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรม ทำให้องค์กรเป็นโรงเรียนสอนด้าน IT ให้แก่ผู้คนทั่วไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
5. ตรวจสอบ ติดตามงานทางด้าน IT และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง หมั่นศึกษาหาความรู้ด้าน IT จัดระบบป้องกันไวรัสและจัดระบบการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ
6. รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ

– ประกันอุบัติเหตุ
– ค่ารักษาพยาบาล
– ค่ารักษาด้านทันตกรรม
– ค่าเดินทางและ ค่าที่พัก
– ค่าเบี้ยงเลี้ยงไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
– ค่าโทรศัพท์และเงินช่วยเหลือต่างๆ

สนใจติดต่อ

คุณหฤทัย 082-597-9100 หรือ haruthai@santi-dharma.com

คุณเพิ่ม 086-545-5954 หรือ perme@santi-dharma.com

มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม

ตึก เดอะโอพลัส ทองหล่อ ซอย 10 ชั้น 6 ห้อง 605 เขต วัฒนา กทม

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Application Support 50k-60k @Professional One

Professional One Co., Ltd. เงินเดือน 50,000 – 60,000  บาท ประสบการณ์ 3 – 4  ปี ติดต่อมาที่: candidate@professional-one.com …

IT Operation Support @Professional One

Pro One IT Co., Ltd. เงินเดือน 16,000 – 23,000  บาท ประสบการณ์ 1 – 3  ปี …

Mobile Apps Category (English)728x90