เจ.เจ.มอลล์ รับสมัคร IT Support – 17,000++

เจ.เจ.มอลล์ รับสมัคร IT Support เงินเดือน 17,000++ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ดูแล ติดตั้ง ตรวจสอบแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ Hardware , Software และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ รวมทั้งระบบ Network, Email, Internet ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน
2.มีความรู้ด้าน Mail Server/Config switch 3com/Cisco
3.มีความรู้เกี่ยวกับ Windows series/linux
4. ติดตั้งระบบ Network Lan, Wan,ADSL
5.จัดทำระบบ Data Backup ระดับองค์กร
6.ช่วย Support งานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร
7.แก้ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบ คอมพิวเตอร์และระบบไวรัส

 

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถส่ง Resume ได้ที่ hr.jjmall@gmail.com

 

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

TRIS รับนักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตัล (ITD)

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษา (Consultant) ด้านการประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และที่ปรึกษาธุรกิจด้านต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดรับสมัครนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมฝึกงานกับเรา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฎิบัติงานจริง ในงานธุรกิจที่ปรึกษา …

Bangkok Bank’s IT Career Days

Inspire your idea to brighten up IT career with Bangkok Bank.

Mobile Apps Category (English)728x90