Supermicro Server by Throughwave Thailand

อินโฟนิตี้ รับสมัครพนักงานตำแหน่ง IT Support

ความรับผิดชอบ

-ดูแล/แก้ไขปัญหาด้าน Software, Hardware อุปกรณ์ต่างๆที่เกียวกับ IT และระบบ Network
-support งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กร
-อัพเดทข่าวสารขององค์กรขึ้น website
-วิเคราะห์ และจำแนกปัญหาหรือคำร้องขอ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามคำร้องที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ติดต่อ

infonity9999@gmail.com

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

IBM Solutions Delivery Co., Ltd. เปิดรับสมัคร Senior UNIX System Administrator

Refinitiv รับสมัคร Senior Software Application Support

Mobile Apps Category (English)728x90