Tag Archives: infonity

อินโฟนิตี้ รับสมัครพนักงานตำแหน่ง IT Support

ความรับผิดชอบ -ดูแล/แก้ไขปัญหาด้าน Software, Hardware อุปกรณ์ต่างๆที่เกียวกับ IT และระบบ Network -support งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กร -อัพเดทข่าวสารขององค์กรขึ้น website -วิเคราะห์ และจำแนกปัญหาหรือคำร้องขอ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามคำร้องที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ติดต่อ infonity9999@gmail.com

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90