Supermicro Server by Throughwave Thailand

System Analyst (.Net) – Telecommunications Sector – Aware Group Ari (BKK)

System Analyst (.Net) – Telecommunications Sector – Ari (BKK)

เปิดรับตำแหน่ง System Analyst (.Net) – Telecommunications Sector – สามารถทำงานย่านอารีย์ (กรุงเทพฯ)

Apply here: System Analyst Job

Net technology team – working with a Telecommunications Company in the fiber broadband area based in Ari. English communication skills are not critical. We require people who are interested to learn new technology.

.Net technology team — ทำงานในบริษัทโทรคมนาคม ที่เกี่ยวข้องกับ Fiber broadband ในย่านอารีย์(กรุงเทพฯ) สื่อสารภาษาอังกฤษได้เล็กน้อย เราต้องการผู้ที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ

Knowledge

 • Advanced knowledge of .Net and/or MVC
 • Basic knowledge of system architecture
 • Intermediate (700) Verbal & Written Technical English

ความรู้

 • มีความรู้ในการเขียนภาษา .Net และ/หรือ MVC ขั้นสูง
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบสถาปัตยกรรม(System architecture)ขั้นพื้นฐาน
 • มีทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษระดับปานกลาง (TOEIC700)

Experience

 • 5+ years of .Net programming experience, including/plus 2+ years’ experience of application design
 • BA Computer Science or related technology subject
 • Desirable: Working with telecommunication business

ประสบการณ์

 • มีประสบการณ์ในการเขียนภาษา .Net 5 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการออกแบบแอปพลิเคชัน 2 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์(Computer Science) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจโทรคมนาคมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Personal Attributes and Competencies

 • Professional Appearance
 • Quality Mindset
 • Potential to Lead Others
 • Learning Agility & Self Development
 • Adaptability & Change Management
 • Communication & Influencing
 • Teamwork & Teambuilding
 • Drive for Results
 • Customer Focus
 • Technical/Professional Expertise
 • Negotiating Solutions
 • Business Acumen
 • Leading & Inspiring Others

คุณสมบัติและทักษะความสามารถส่วนบุคคล

 • มีความเป็นมืออาชีพ
 • มีกระบวนการทางความคิดเชิงคุณภาพ(Quality Mindset)
 • มีความสามารถในการเป็นผู้นำทีม
 • ชอบเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด
 • มีความสามารถในการปรับตัวและจัดการกับความเปลี่ยนแปลงได้
 • มีความสามารถในการสื่อสารและโน้มน้าวได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานเป็นทีมและสามารถสร้างทีมได้
 • มีความตั้งใจในการผลักดันงานให้สำเร็จ
 • ให้ความสำคัญกับลูกค้า
 • มีความสามารถทางด้านเทคนิคและมีความเป็นมืออาชีพ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีไหวพริบทางธุรกิจ
 • มีความเป็นผู้นำและเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับผู้อื่น

The benefits of working at Aware go beyond the awesome team you get to work with.

We offer:

 • Provident fund
 • Annual medical check up
 • Health protection program
 • Financial support for your personal needs (For marriage, child birth and funeral arrangements)
 • Computer and printer subsidy
 • Language, technical and business training and support

เราเสนอ:

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โปรแกรมการคุ้มครองสุขภาพ
 • การสนับสนุนทางการเงินสำหรับความต้องการส่วนบุคคลของคุณ (สำหรับการสมรส การคลอดบุตร และการจัดงานศพ)
 • เงินอุดหนุนทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 • การฝึกอบรมด้านภาษา ด้านเทคนิคการทำงาน การฝึกอบรมและสนับสนุนความรู้ทางธุรกิจ

Working day: Monday – Friday

Mail: awaresocial@aware.co.th

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs Staff

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Application Support (English) 48K-50K @Professinal One

Professional One Co., Ltd. เงินเดือน 48,000 – 50,000  บาท ประสบการณ์ 2 – 4  ปี ติดต่อมาที่: candidate@professional-one.com …

XTRICATE THAILAND รับสมัคร Programmer Developer (ERP dynamics 365)

Programmer Developer(ERP dynamics 365) คุณสมบัติพื้นฐาน งานประจำ อาศัยในพื้นที่ศรีราชา ปริญญาตรี เงินเดือน ต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ หน้าที่และความรับผิดชอบ Support User EPR …

Mobile Apps Category (English)728x90