Supermicro Server by Throughwave Thailand

Softnix Technology Co.,Ltd. เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Pre Sale Engineer

คุณสมบัติ

 • หญิง,ชาย อายุ 26 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, หรือสาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายในสินค้าและโครงการเกี่ยวกับ IT
 • มีมนุษย์สัมพันธ์บุคลิกภาพดี ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ระดับองค์กรใหญ่ และระดับ International จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office เช่น word และ excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรวดเร็วในการทำงาน มีความละเอียด รอบคอบ สนใจรายละเอียดของงานที่ทำ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้อย่างดี
 • มุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายอย่างเต็มที่

หน้าที่รับผิดชอบ

 • เปิดลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานการขาย เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท
 • เดินทางติดต่อลูกค้า พร้อมทั้งการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทได้
 • ทำเอกสารเพื่อนำเสนองานแก่ลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเก่า
 • สนับสนุนฝ่ายขายเพื่อรับความต้องการของลูกค้า
 • นำความต้องการลูกค้าเพื่อทำเป็น Solution และขอบเขตการให้บริการ นำเสนอลูกค้า
 • ประสานงานในการหา Solution ตามความต้องการของลูกค้า
 • ติดตามกำหนดการการขึ้นระบบทดสอบ (POC) และ กำหนดการติดตั้ง (Production) ให้ลูกค้าตามนัดหมาย
 • จัดทำเอกสารส่งมอบ (UAT) ให้ทางฝ่ายขาย จัดส่งให้ลูกค้าเพื่อเป็นการส่งมอบ Project

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • โบนัส ตามผลประกอบการ
 • หยุดพักผ่อนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ค่าฝึกอบรม
 • ค่าคอมมิชั่น
 • ค่าพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์

Softnix Technology Co., Ltd.

HQ. 731 PM Tower, 12th Floor,Asok-Dindaeng Road, Dindaeng, Bangkok 10400

Tel. 02-245-4942-43

Email : hr@softnix.co.th

ติดต่อ คุณศิวกรณ์ โนรันต์

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs Staff

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Network Training Center รับสมัคร Technical Consultant

Network Training Center รับสมัคร Technical Consultant โดยมีรายละเอียดดังนี้

Get On Technology Co.,Ltd รับสมัคร Technical Sale Support

Get On Technology Co.,Ltd รับสมัคร Technical Sale Support โดยมีรายละเอียดดังนี้

Mobile Apps Category (English)728x90