Tag Archives: softnix

Softnix Technology Co.,Ltd. เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Sales Executive

คุณสมบัติ: หญิง อายุ 23-28 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์,  หรือสาขาการตลาด มีโทรศัพท์ และรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีค่าคอมมิชชั่น, ค่าโทรศัพท์, ค่าพาหนะ มีประสบการณ์ด้านงานขายในสินค้าและโครงการเกี่ยวกับ IT มีมนุษย์สัมพันธ์บุคลิกภาพดี ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ระดับองค์กรใหญ่ และระดับ International จะพิจารณาเป็นพิเศษ ใช้โปรแกรม Microsoft office เช่น word และ excel ได้เป็นอย่างดี มีความรวดเร็วในการทำงาน มีความละเอียด รอบคอบ สนใจรายละเอียดของงานที่ทำ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้อย่างดี มุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายอย่างเต็มที่ หน้าที่รับผิดชอบ: เปิดลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท ติดต่อและประสานงานการขาย เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท คนกลางในการประสานงานระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่บริษัท เดินทางติดต่อลูกค้า พร้อมทั้งการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทได้ ทำเอกสารเพื่อนำเสนองานแก่ลูกค้า ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเก่า สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัสประจำปี …

Read More »

Softnix Technology Co.,Ltd. เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Pre Sale Engineer

คุณสมบัติ หญิง,ชาย อายุ 26 ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, หรือสาขาการตลาด มีประสบการณ์ด้านงานขายในสินค้าและโครงการเกี่ยวกับ IT มีมนุษย์สัมพันธ์บุคลิกภาพดี ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ระดับองค์กรใหญ่ และระดับ International จะพิจารณาเป็นพิเศษ ใช้โปรแกรม Microsoft office เช่น word และ excel ได้เป็นอย่างดี มีความรวดเร็วในการทำงาน มีความละเอียด รอบคอบ สนใจรายละเอียดของงานที่ทำ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้อย่างดี มุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายอย่างเต็มที่ หน้าที่รับผิดชอบ เปิดลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท ติดต่อและประสานงานการขาย เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท เดินทางติดต่อลูกค้า พร้อมทั้งการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทได้ ทำเอกสารเพื่อนำเสนองานแก่ลูกค้า ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเก่า สนับสนุนฝ่ายขายเพื่อรับความต้องการของลูกค้า นำความต้องการลูกค้าเพื่อทำเป็น Solution และขอบเขตการให้บริการ นำเสนอลูกค้า ประสานงานในการหา Solution ตามความต้องการของลูกค้า ติดตามกำหนดการการขึ้นระบบทดสอบ (POC) …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90