Supermicro Server by Throughwave Thailand

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ /เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์

อัตราตำแหน่งที่รับสมัคร
ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ (Website) จำนวน  1 อัตรา
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ (Website)

 • บริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (Social Media)
 • วางแผน ออกแบบส่วนเนื้อหาเว็บไซต์ ปรับปรุงข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้ พัฒนาเทคนิคหรือรูปแบบของเว็บไซต์ให้ทันสมัยเข้าถึงง่าย
 • สื่อสาร ประสานงาน และให้ข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับโครงสร้างของเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์อื่นๆ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ทำงานร่วมกับทีมไอทีและนักพัฒนาเพื่อพัฒนาหรือสร้างระบบสารสนเทศ
 • ให้การสนับสนุนทางเทคนิคหรือการฝึกอบรมด้านระบบสารสนเทศและเครือข่าย
 • ประสานงานกับ ผู้รับเหมา เพื่อดูแล แก้ไขปัญหา และสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสานงานระหว่างผู้ใช้งานกับผู้พัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ประสานงานกับหน่วยงาน และโครงการอื่นๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ดำเนินกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยการสำรองข้อมูลและความซ้ำซ้อนของข้อมูลตามนโยบายสถาบันฯ
 • เขียนและบำรุงรักษาสคริปต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
 • ออกแบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานหรือหน่วยงาน
 • ระบุข้อกำหนดของระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาหรือนำมาใช้งาน (ออกแบบวิเคราะห์และตรวจสอบ)
 • เขียนเอกสารการพัฒนาระบบใหม่และระบบเดิม
 • หาและนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการสนับสนุนผู้ใช้งานหรือหน่วยงาน

รายละเอียดและวิธีการรับสมัคร :: click

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัทพัฒนา Software โรงพยาบาล รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า และ Implement ระบบ อัตราเงินเดื่อน 15,000-20,000 บาท

รับสมัคร Implementer & customer support อายุ 22-35 ปี ปริญญาตรี มีความรู้งานด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี่สารสนเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการทำงานติดต่อประสานงาน สามารถเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัดได้ …

SCSi – IT Support

Duties & Responsibilities: Act as a first line support for call support and / or …

Mobile Apps Category (English)728x90