Supermicro Server by Throughwave Thailand

VSTECS – Business Development ( Sales IT Enterprise-ภาคใต้)

คุณสมบัติ

  • ชาย/หญิง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ ทางด้านไอที)
  • ประสบการณ์ในตำแหน่ง Sales Executive ด้าน IT ในกลุ่มสินค้า Commercial และ Enterprise ที่เน้นดูแลการขายใน Solutions IT
  • มีประสบการณ์ขายกับธุรกิจ SI และสามารถผลักดันการขายต่อ End user ได้
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานขาย IT Project
  • เป็นคนในเขตพื้นที่ หรือสนใจที่จะไปทำงานต่างจังหวัดได้ เช่น ภูเก็ต หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี

** กรุณาระบุพื้นที่ที่สนใจทำงานเพื่อง่ายต่อการพิจารณา **

สนใจสมัครได้ที่recruit@vstecs.co.th

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Munkong รับสมัครตำแหน่ง SEO ระกับเริ่มต้นถึงสูง สามารถทำงานได้ดี

ทีมงาน Munkong เป็นผู้ให้บริการรับทําเว็บไซต์ SEO,SEM มีความต้องการเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งงาน SEO,SEM โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบงานในตำแหน่ง SEO,SEM ดังนี้ มีความเข้าใจหลักการทำ SEO,SEM เป็น ไม่มากก็น้อยแต่ต้องมีความเข้าใจสามารถทำงานได้จริง คุณสมบัติผู้สมัครงานตำแหน่ง SEO,SEM …

VStecs – Solutions Sales (พื้นที่ต่างจังหวัด ทุกภูมิภาค)

Duties & Responsibilities รับผิดชอบการขายสินค้าIT และยอดขายสินค้าในกลุ่ม IT Commercial. ดูแลกลุ่มลูกค้าSI ขนาดกลาง, ใหญ่ และสามารถผลักดันการขายต่อ End user ได้ ให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย …

Mobile Apps Category (English)728x90