Tag Archives: VSTECS

VStecs – Solutions Sales (พื้นที่ต่างจังหวัด ทุกภูมิภาค)

Duties & Responsibilities รับผิดชอบการขายสินค้าIT และยอดขายสินค้าในกลุ่ม IT Commercial. ดูแลกลุ่มลูกค้าSI ขนาดกลาง, ใหญ่ และสามารถผลักดันการขายต่อ End user ได้ ให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เน้นการขายงานProject Base ในกลุ่มสินค้า Commercial Qualification ชาย/หญิง อายุ 23 – 36 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้าน IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงาน Sales Solution, Sales IT, Project Sales หรืองานขายสินค้า IT ลักษณะประมูลการโครงการ และดูแลการขายสินค้ากลุ่ม SI ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า IT Commercial เป็นอย่างดี หรือหากเคยติดต่อ …

Read More »

VSTECS – Business Development ( Solutions Sales – พื้นที่ต่างจังหวัด ทุกภูมิภาค)

Duties & Responsibilities รับผิดชอบการขายสินค้าIT และยอดขายสินค้าในกลุ่ม IT Commercial. ดูแลกลุ่มลูกค้าSI ขนาดกลาง, ใหญ่ และสามารถผลักดันการขายต่อ End user ได้ ให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เน้นการขายงานProject Base ในกลุ่มสินค้า Commercial Qualification ชาย/หญิง อายุ 23 – 36 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้าน IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงาน Sales Solution, Sales IT, Project Sales หรืองานขายสินค้า IT ลักษณะประมูลการโครงการ และดูแลการขายสินค้ากลุ่ม SI ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า IT Commercial เป็นอย่างดี หรือหากเคยติดต่อ …

Read More »

VSTECS – Business Development (Solutions Sales – พื้นที่ต่างจังหวัด ทุกภูมิภาค)

หน้าที่รับผิดชอบ รับผิดชอบการขายสินค้าIT และยอดขายสินค้าในกลุ่ม IT Commercial. ดูแลกลุ่มลูกค้าSI ขนาดกลาง, ใหญ่ และสามารถผลักดันการขายต่อ End user ได้ ให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เน้นการขายงานProject Base ในกลุ่มสินค้า Commercial คุณสมบัติ ชาย/หญิง อายุ 23 – 35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้าน IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงาน Sales Solution, Sales IT, Project Sales หรืองานขายสินค้า IT ลักษณะประมูลการโครงการ และดูแลการขายสินค้ากลุ่ม SI ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า IT Commercial เป็นอย่างดี หรือหากเคยติดต่อ มี Relation …

Read More »

VSTECS – IT Solutions Sales (พื้นที่ต่างจังหวัด ทุกภูมิภาค)

-ชาย/หญิง -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ ทางด้านไอที) -ประสบการณ์ในตำแหน่ง Sales Executive ด้าน IT ในกลุ่มสินค้า Commercial และ Enterprise ที่เน้นดูแลการขายใน Solutions IT -มีประสบการณ์ขายกับธุรกิจ SI และสามารถผลักดันการขายต่อ End user ได้ -มีความรู้เกี่ยวกับงานขาย IT Project -เป็นคนในเขตพื้นที่ หรือสนใจที่จะไปทำงานต่างจังหวัดได้ เช่นเชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น โคราช ภูเก็ต หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี และเขตภาคกลาง และภาคตะวันออก ** กรุณาระบุพื้นที่ที่สนใจทำงานเพื่อง่ายต่อการพิจารณา ** สนใจสมัครได้ที่: recruit@vstecs.co.th

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90