Supermicro Server by Throughwave Thailand

VSTECS – Business Development ( Solutions Sales – พื้นที่ต่างจังหวัด ทุกภูมิภาค)

Duties & Responsibilities
  • รับผิดชอบการขายสินค้าIT และยอดขายสินค้าในกลุ่ม IT Commercial.
  • ดูแลกลุ่มลูกค้าSI ขนาดกลาง, ใหญ่ และสามารถผลักดันการขายต่อ End user ได้
  • ให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
  • เน้นการขายงานProject Base ในกลุ่มสินค้า Commercial
Qualification
  • ชาย/หญิง อายุ 23 – 36 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้าน IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงาน Sales Solution, Sales IT, Project Sales หรืองานขายสินค้า IT ลักษณะประมูลการโครงการ และดูแลการขายสินค้ากลุ่ม SI ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า IT Commercial เป็นอย่างดี หรือหากเคยติดต่อ มี Relation จนถึงระดับ End User หรือกลุ่ม Government จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีรถยนต์ส่วนตัว
  • เป็นคนในเขตพื้นที่ หรือสนใจที่จะไปทำงานต่างจังหวัดได้ เช่นเชียงราย พิษณุโลก ขอนแก่น โคราช ภูเก็ต หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี และภาคตะวันออก 
** กรุณาระบุพื้นที่ที่สนใจทำงานเพื่อง่ายต่อการพิจารณา **
สนใจสมัครได้ที่: recruit@vstecs.co.th
โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Senior IT Sales Solution

ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชา Information Technology, Computer Science, Computer Engineering ประสบการณ์ 3-5 ปี ในงานขาย และมีความรู้ในระบบ Network, …

At Freelance | รับสมัคร Account Executive (IT) | อัตราเงินเดือน Max 50,000 บาท

หน้าที่/ความรับผิดชอบ ดูแลการขายสินค้าในกลุ่ม Cloud รับผิดชอบงานขาย วางแผนการขาย สื่อโฆษณา และ product อื่นๆ ของบริษัท วางแผนการเข้าพบลูกค้า และการขาย ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง …

Mobile Apps Category (English)728x90