Supermicro Server by Throughwave Thailand

VSTECS – Business Development (Solutions Sales – พื้นที่ต่างจังหวัด ทุกภูมิภาค)

หน้าที่รับผิดชอบ

  • รับผิดชอบการขายสินค้าIT และยอดขายสินค้าในกลุ่ม IT Commercial.
  • ดูแลกลุ่มลูกค้าSI ขนาดกลาง, ใหญ่ และสามารถผลักดันการขายต่อ End user ได้
  • ให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
  • เน้นการขายงานProject Base ในกลุ่มสินค้า Commercial

คุณสมบัติ

  • ชาย/หญิง อายุ 23 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้าน IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงาน Sales Solution, Sales IT, Project Sales หรืองานขายสินค้า IT ลักษณะประมูลการโครงการ และดูแลการขายสินค้ากลุ่ม SI ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า IT Commercial เป็นอย่างดี หรือหากเคยติดต่อ มี Relation จนถึงระดับ End User หรือกลุ่ม Government จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีรถยนต์ส่วนตัว

เป็นคนในเขตพื้นที่ หรือสนใจที่จะไปทำงานต่างจังหวัดได้ เช่นเชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น โคราช ภูเก็ต หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี และเขตภาคกลาง และภาคตะวันออก

** กรุณาระบุพื้นที่ที่สนใจทำงานเพื่อง่ายต่อการพิจารณา **

สนใจสมัครได้ที่: recruit@vstecs.co.th

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

H3C Thailand – Sales Manager

Sales Manager             The ideal candidate will be disciplined and …

Business Applications Co., Ltd.- Sales Executive

บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด (BAC) เป็นผู้นำด้านการจำหน่ายซอฟต์แวร์ด้าน BI และ Analytics ให้กับองค์กรชั้นนำในประเทศไทย หลากหลายบริษัท เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Sales Executive โดยมีรายละเอียด …

Mobile Apps Category (English)728x90