Supermicro Server by Throughwave Thailand

Corecell Technology Co.,Ltd. – Game Developer – Salary (Negotiable)

[Game Developer]

Salary : Negotiable

Job description:

พัฒนา เขียนโค้ด และแก้ไขปัญหาเกมส์
ทำงานร่วมกับเกมส์ดีไซน์เนอร์

Qualification:

  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เรียนรู้เทคโนโลยีและ API ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถเขียนภาษา C++ ได้
  • มีประสบการณ์ด้าน Unity หรือ Unreal Engine
  • ควรจะมีความรู้ทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ได้อย่างดี
  • สามารถทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา ภายใต้แรงกดดัน และมีทักษะด้านการจัดการเวลาได้ดี

สถานที่ทำงาน  : 4/48 อาคารธนบุรีพลาซ่า ชั้น 15 ถ.รัชดาภิเษก แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.10600 (ใกล้บีทีเอส ตลาดพลู)

เบอร์โทร :  063-2247969

ส่งใบสมัครได้ที่ :  jobs@corecell.co.th

Website  : www.corecell.co.th

ดูรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติม คลิก https://th-th.facebook.com/Corecellgame/posts/10157114657382861?__tn__=K-R

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัท ทูโฟร์เคเค จำกัด รับสมัครตำแหน่งWeb Developer

บริษัท ทูโฟร์เคเค จำกัด ( บริษัทจัดหาสินค้าจากโรงงานและตัวแทนจำหน่ายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ) สถานที่ทำงาน : Ocean tower 2 ชั้น 14 ใกล้ …

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Manager)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนแม่บทไอที รวมทั้งศึกษา ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงให้สอดล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร จัดทำ ออกแบบ พัฒนาภาพองค์รวมระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ขององค์กร (Application Landscape) ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเป้าประสงค์ขององค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการดำเนินการโครงการ จัดทำและกำหนดมาตรฐานข้อกำหนดที่สอดคล้องตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในองค์กร …

Mobile Apps Category (English)728x90