Supermicro Server by Throughwave Thailand

Hillkoff company รับสมัคร IT Specialist

1. ออกแบบระบบ IT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริษัท ตามนโยบายของบริษัท พร้อมติดตามการทำงานตามแผนงานที่ได้ออกแบบไว้อย่างเป็นระบบ และกรณีแยกออกมาเป็นหนึ่ง Description ต้องมีเอกสารรายละเอียดการทำงานอย่างชัดเจน สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน

2. พัฒนา Software ตามความต้องการของฝ่ายงานต่างๆ ให้สนับสนุนการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีขั้นตอนที่ชัดเจน ละเอียด วางแผนงาน Action Plan เพื่อให้ผู้บริหารติดตามการทำงานได้โดยไม่ซับซ้อน และเข้าใจง่าย หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก(Key Activities)

3. กำหนดนโยบาย IT ของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ปัจจุบัน

4. อบรมพนักงาน ให้คำปรึกษาการใช้งาน Computer และ Software ต่างๆ แก่ฝ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

5. ศึกษาพัฒนาตนเอง เพิ่มทักษะทางด้าน IT ให้ทันยุคสมัย และนำมาประยุกต์ใช้ในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ตรวจสอบ ดูแลระบบ Server System ตามที่ได้ออกแบบไว้

7. บริหารงานจัดการระบบ Network ทั้ง WAN, LAN และตั้งค่าอุปกรณ์ Network ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำ QOS เพื่อความเสถียรของการรับส่งข้อมูล

8. ปฏิบัติงานในส่วนของ Job Description ของลักษณะงาน Support และลักษณะงาน Assistant ได้ทุกข้อ หรือตำแหน่งงานภายใต้สังกัดได้ทั้งหมด

9.สามารถพัฒนาระบบและดูแลโปรแกรมERPได้

สนใจโปรดติดต่อ hr@hillkoff.co.th

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

IT Specialist (Application) 1 Position Salary 26,000THB with Great Benefit

ตำแหน่ง IT Specialist (Application) เงินเดือน (ไม่เกิน) 26,000 บาท ค่าตำแหน่ง 2,500 บาท โบนัส ประมาณ 5 เดือน …

ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 . เปิดรับสมัคร พนง.สารสนเทศ(IT) / รายวัน 620.-

ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 เปิดรับสมัคร พนง.สารสนเทศ(IT) วุฒิที่รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าตอบแทน วันละ 620.- บาท (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ) ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานด้าน สารสนเทศ(IT) …

Mobile Apps Category (English)728x90