Supermicro Server by Throughwave Thailand

Hillkoff company รับสมัคร IT Specialist

1. ออกแบบระบบ IT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริษัท ตามนโยบายของบริษัท พร้อมติดตามการทำงานตามแผนงานที่ได้ออกแบบไว้อย่างเป็นระบบ และกรณีแยกออกมาเป็นหนึ่ง Description ต้องมีเอกสารรายละเอียดการทำงานอย่างชัดเจน สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน

2. พัฒนา Software ตามความต้องการของฝ่ายงานต่างๆ ให้สนับสนุนการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีขั้นตอนที่ชัดเจน ละเอียด วางแผนงาน Action Plan เพื่อให้ผู้บริหารติดตามการทำงานได้โดยไม่ซับซ้อน และเข้าใจง่าย หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก(Key Activities)

3. กำหนดนโยบาย IT ของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ปัจจุบัน

4. อบรมพนักงาน ให้คำปรึกษาการใช้งาน Computer และ Software ต่างๆ แก่ฝ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

5. ศึกษาพัฒนาตนเอง เพิ่มทักษะทางด้าน IT ให้ทันยุคสมัย และนำมาประยุกต์ใช้ในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ตรวจสอบ ดูแลระบบ Server System ตามที่ได้ออกแบบไว้

7. บริหารงานจัดการระบบ Network ทั้ง WAN, LAN และตั้งค่าอุปกรณ์ Network ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำ QOS เพื่อความเสถียรของการรับส่งข้อมูล

8. ปฏิบัติงานในส่วนของ Job Description ของลักษณะงาน Support และลักษณะงาน Assistant ได้ทุกข้อ หรือตำแหน่งงานภายใต้สังกัดได้ทั้งหมด

9.สามารถพัฒนาระบบและดูแลโปรแกรมERPได้

สนใจโปรดติดต่อ hr@hillkoff.co.th

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

101 GLOBAL Co., Ltd. ด่วนรับสมัคร IT Helpdesk ประจำโครงการ หลายอัตรา

บริษัท วันโอวัน  โกลเบิ้ล จำกัด  ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม – ระบบ – บริการที่ปรึกษา รับงานภาครัฐ งานช่วยเหลือสังคม   บริษัทฯ  มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบการสื่อสารทั้งในระบบอินเตอร์เน็ต intranet extranet และการต่อระบบรวมถึง …

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน IT Support ด่วน!!!

ตำแหน่ง It Support

Mobile Apps Category (English)728x90