Supermicro Server by Throughwave Thailand

mad Arai-d ต้องการตำแหน่ง Junior IT Support (เงินเดือน15,000-18,000)

Job Description

 1. ดูแล และแก้ไข Network Security , Internet Network Switch Firewall และ Policy ที่กี่ยวข้องกับด้าน Network
 2. อุปกรณ์ Server Computer Notebook Printer และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ
 3. งานระบบกล้องวงจรปิด CCTV งานระบบโทรศัพท์
 4. งานระบบให้บริการ Wi-Fi แก่ลูกค้า และผู้มาติดต่อ
 5. ดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์ รวมถึงการป้องกันและความปลอดภัยในการใช้ซอฟท์แวร์ และระบบ Network
 6. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ( First Tier Support ) ด้าน Hardware Software Network และ Software ให้กับ User
 7. ติดต่อประสานงานปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานนอกที่เกี่ยวข้อง
 8. รายงาน Log เหตุการณ์บนระบบ และ Backup ข้อมูลตามเวลาที่กำหนด
 9. ติดตามผลการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจนเสร็จสิ้น
 10. บันทึกข้อมูลงาน และทำรายงาน ส่งไปให้ Team Leader
 11. งานด้าน IT อื่นๆ IT ที่ได้รับการมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
 12. ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ให้กับ User
 13. ติดตั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ตามคำขอ
 14. ให้คำแนะนำด้าน IT กับ User
 15. ตั้งค่าและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์,ซอฟต์แวร์,การเชื่อมต่อเครือข่าย,เครื่องพิมพ์ และระบบสารสนเทศ
 16. ตรวจสอบความพร้อมใช้ของระบบสารสนเทศ (เช่น ตรวจสอบการสำรองข้อมูล,ตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบ /เซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ )
 17. บำรุงรักษารายการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 18. จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
 19. ประสานงาน,ติดตาม,ประเมินผล ด้านระบบ IT กับผู้ให้บริการภายนอก
 20. ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 21. ตั้งค่า, monitor และแก้ไขงานบน AWS server เบื้องต้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย 

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี  หรือ(*ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)

– มีประสบการณ์ด้าน Support  Hardware, Software และ Network

– มีความรู้เกี่ยวกับ Server, AD, WMWare,ERP และด้านเครือข่ายความปลอดภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีใจรักในงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

– มีความละเอียดรอบคอบและตรงต่อเวลา

– มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

– สามารถทำงานได้ดีภายใต้ความกดดัน

– หากมีประสบการณ์การใช้และ set up linux server

– หากมีประสบการณ์ใช้และ set up AWS server จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีใจรักในการเรียนรู้และพร้อมรับความรู้ใหม่ๆ

ส่ง ‘Resume & Portfolio’ (.jpeg หรือ .pdf)

ไปที่ job@mad-arai-d.com

cc. peerapong@mad-arai-d.com , supidcha@mad-arai-d.com

อย่าลืมระบุ “ตำแหน่งที่สมัคร” ในหัวข้ออีเมลล์ให้ชัดเจน

บริษัท แมด อะไรดี ตั้งอยู่ที่ อารีย์ ซ.1 (ใกล้BTSสถานีอารีย์)

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัทพัฒนา Software โรงพยาบาล รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า และ Implement ระบบ อัตราเงินเดื่อน 15,000-20,000 บาท

รับสมัคร Implementer & customer support อายุ 22-35 ปี ปริญญาตรี มีความรู้งานด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี่สารสนเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการทำงานติดต่อประสานงาน สามารถเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัดได้ …

SCSi – IT Support

Duties & Responsibilities: Act as a first line support for call support and / or …

Mobile Apps Category (English)728x90