Supermicro Server by Throughwave Thailand

โรงพยาบาลสิรินธร รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครงาน

๑. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ it จัดทำและตรวจสอบเว็บไซต์
ดูแลโปรแกรมของทางโรงพยาบาล แก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการและโปรแกรม
สำหรับสำนักงาน และการประสานงาน
– หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
*** อายุไม่เกิน 30 ปี ***

๒.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ
– จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ it แก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการและโปรแกรม
สำหรับสำนักงาน และการประสานงาน
– ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
– หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
*** อายุไม่เกิน ๓๐ ปี ***

เอกสารประกอบการสมัคร รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน 9 รูป
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– ทรานสคริป
– สำเนาใบจบการศึกษา
– หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
– หลักฐานอื่น ๆ เช่น เรซูเม่ หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน โรงพยาบาลสิรินธร อาคารวิทยาลัยพยาบาล
ชั้น ๓ เบอร์ติดต่อ ๐๒ – ๓๒๘๖๙๐๐ ต่อ ๑๑๔๕๑

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัทอัศว เม็ททอล (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่ IT -อัตราเงินเดือนตามตกลง

รายละเอียดงาน 1.วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบ SAP ใน Module ที่ได้รับมอบหมาย 1 Module และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง (SD,MM,PP,CO,FI) 2.ดูแลระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์บริษัท อาทิ LAN Internet …

Hillkoff company รับสมัคร IT Specialist

1. ออกแบบระบบ IT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริษัท ตามนโยบายของบริษัท พร้อมติดตามการทำงานตามแผนงานที่ได้ออกแบบไว้อย่างเป็นระบบ และกรณีแยกออกมาเป็นหนึ่ง Description ต้องมีเอกสารรายละเอียดการทำงานอย่างชัดเจน สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน 2. พัฒนา Software ตามความต้องการของฝ่ายงานต่างๆ ให้สนับสนุนการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น …

Mobile Apps Category (English)728x90