Supermicro Server by Throughwave Thailand

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เปิดรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ระดับวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 21,250 บาท + เงินพอกตำแหน่งหายาก 750 บาท
สังกัดงานศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาระงาน : สามารถเขียนโปรแกรม PHP หรือ โปรแกรมภาษาอื่นๆได้อย่างน้อย 1 ภาษา ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Web Application หากมีประสบการณ์ในการเขียนและพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัท ทูโฟร์เคเค จำกัด รับสมัครตำแหน่งWeb Developer

บริษัท ทูโฟร์เคเค จำกัด ( บริษัทจัดหาสินค้าจากโรงงานและตัวแทนจำหน่ายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ) สถานที่ทำงาน : Ocean tower 2 ชั้น 14 ใกล้ …

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Manager)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนแม่บทไอที รวมทั้งศึกษา ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงให้สอดล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร จัดทำ ออกแบบ พัฒนาภาพองค์รวมระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ขององค์กร (Application Landscape) ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเป้าประสงค์ขององค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการดำเนินการโครงการ จัดทำและกำหนดมาตรฐานข้อกำหนดที่สอดคล้องตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในองค์กร …

Mobile Apps Category (English)728x90