Supermicro Server by Throughwave Thailand

บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (IT Support)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลด้านการตรวจสอบระบบ Server, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)รวมทั้งควบคุมและดูแลการทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ , ระบบ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด
 • ดูแลระบบกล้องวงจรปิด ภายในบริษัท
 • ติดจั้ง ดูแลซ่อมแซมอาการเสียของคอมพิวเตอร์ และระบบ Network ในสำนักงานเบื้องต้น คอยประสานงานกับช่างเพื่อปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
 • ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงาน ดูแลระบบ Internet และระบบ Security ของคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งานของ User
 • ดูแลการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัท
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ

 1. ชุดยูนิฟอร์ม  และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
 2. ห้องพักชั่วคราว
 3. รถรับ-ส่ง
 4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 5. เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
 6. ตรวจสุขภาพประจำปี
 7. ร้านขายอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพ ราคาถูก
 8. วันลาต่างๆ  / เบี้ยเลี้ยง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
 9. สำนักงานหยุด 2 เสาร์ต่อเดือน
 10. กองทุนรักษาพยาบาล
 11. สวัสดิการเยี่ยมไข้,คลอดบุตร
 12. ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 13. เบี้ยขยัน
 14. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 15. ท่องเที่ยวต่างประเทศ  ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด (TRF FEED MILL CO.,LTD)
99/88 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทร 0-34-886-167

ติดต่อ   คุณสมบูรณ์ คงอิน    ฝ่ายบริหารงานบุคคล
E-mail : somboon.k@trffeedmill.com

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

สวก. เปิดรับสมัคร IT Support อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ตามที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความรู้ด้าน IT Support, Application, …

ANT Commerce Media เปิดรับสมัคร + Programmer + Content Creative

เปิดรับสมัคร + Programmer + Content Creative หน้าที่ความรับผิดชอบ :- – Programmer รับผิดชอบงานเขียนโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรมตามที่ได้รับหมอบหมาย ออกแบบและพัฒนาระบบ ตามที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคบบัญชา – Content …

Mobile Apps Category (English)728x90