Supermicro Server by Throughwave Thailand

Me Solution Co., Ltd. รับสมัคร IT Support

  • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
  • จบ ปวช – ป.ตรี คอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ทำงานที่บ้านบึง จ.ชลบุรี
  • มียานพาหนะ หรือใบขับขี่
  • สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Email: saksith@anet.net.th 

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 . เปิดรับสมัคร พนง.สารสนเทศ(IT) / รายวัน 620.-

ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 เปิดรับสมัคร พนง.สารสนเทศ(IT) วุฒิที่รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าตอบแทน วันละ 620.- บาท (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ) ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานด้าน สารสนเทศ(IT) …

Index Interfurn รับสมัคร IT Support & Programmer

IT Support : – เพศชาย หญิง – อายุ 20-35 ปี – วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยกาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ …

Mobile Apps Category (English)728x90