Supermicro Server by Throughwave Thailand

PP-ONTIME เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Sales Executive [Telecom/IT Industry] เงินเดือน เริ่มต้น 15K -35K

Sales Engineer – Telecom & IT Industry * Key Account Management *

(Junior-Senior Level) 

เรากำลังมองหา Sales Executive เพื่อเข้าร่วมทีมกับเรา สำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมไอทีและโทรคมนาคม ความรับผิดชอบของ Sales Executive – การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวก รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ พร้อมทั้งการค้นหา และติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่ รวมถึงการเจรจาข้อตกลง รักษาความพึงพอใจของลูกค้า และการต่อสัญญาบริการ

Responsibilities:

 • รับผิดชอบในการจัดการกิจกรรมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นของบริษัทฯ
 • สร้าง และพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวก รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ “ลูกค้าปัจจุบัน” เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการตาม SLA และให้มีการต่อสัญญาบริการอย่างต่อเนื่องทุกๆปี
 • สร้าง และพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวก รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ “ลูกค้าพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ” เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้พาร์ทเนอร์ได้มีการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นของบริษัทฯ กับลูกค้ารายใหม่
 • เข้าใจความต้องการของลูกค้า ปัญหาของลูกค้า (Pain Point) เพื่อสร้างคุณค่าหรือประโยชน์ตอบแทน (Gain Point) และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Pre-Sales/Technical Solution/Operation) เพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมและการแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเวลาตลอด 24 ชั่วโมง
 • จัดทำใบเสนอราคา และข้อเสนอให้กับลูกค้า และติดตามผลจนจบกระบวนการขาย
 • ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก และช่องทางข้อเสนอแนะระหว่างลูกค้า และทีม Technical Solution/Operation ในการปฏิบัติตามสัญญาการขาย, SLA และการบริการหลังการขายให้กับลูกค้าอย่างราบรื่น
 • การจัดทำรายงาน (Report) ต่างๆ เช่น การคาดการณ์ยอดขาย การอัปเดตไปป์ไลน์ และความคืบหน้าของกิจกรรมการขาย

Requirement:

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกกรรม นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับไอที/โทรคมนาคม
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี ด้านการขายหรือที่เกี่ยวข้อง ** มีประสบการณ์ด้านการขายในอุตสาหกรรมไอที/โทรคมนาคม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรง การทำงานเป็นทีม และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • ทักษะ MS Office ได้แก่ Excel, PowerPoint, Word
 • มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอที่ดี

Contacts
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Tel. : 081-715-5045 , 081-715-5046 , 02-056-2099 ต่อ 1602
Website : http://www.pp-ontime.co.th/

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Business Applications Co., Ltd.- Sales Executive

บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด (BAC) เป็นผู้นำด้านการจำหน่ายซอฟต์แวร์ด้าน BI และ Analytics ให้กับองค์กรชั้นนำในประเทศไทย หลากหลายบริษัท เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Sales Executive โดยมีรายละเอียด …

YEERAF – Digital Marketing (25K-35K)

Digital Marketing . Responsibilities include: Planning and Implementation Media Performance, including Facebook Business Manger, Google …

Mobile Apps Category (English)728x90