Tag Archives: PP-ONTIME

PP-ONTIME เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Sales Executive [Telecom/IT Industry] เงินเดือน เริ่มต้น 15K -35K

Sales Engineer – Telecom & IT Industry * Key Account Management * (Junior-Senior Level)  เรากำลังมองหา Sales Executive เพื่อเข้าร่วมทีมกับเรา สำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมไอทีและโทรคมนาคม ความรับผิดชอบของ Sales Executive – การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวก รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ พร้อมทั้งการค้นหา และติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่ รวมถึงการเจรจาข้อตกลง รักษาความพึงพอใจของลูกค้า และการต่อสัญญาบริการ Responsibilities: รับผิดชอบในการจัดการกิจกรรมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นของบริษัทฯ สร้าง และพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวก รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ “ลูกค้าปัจจุบัน” เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการตาม SLA และให้มีการต่อสัญญาบริการอย่างต่อเนื่องทุกๆปี สร้าง และพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวก รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ “ลูกค้าพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ” เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้พาร์ทเนอร์ได้มีการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นของบริษัทฯ กับลูกค้ารายใหม่ …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90