Supermicro Server by Throughwave Thailand

บริษัท ที-เน็ต ไอที โซลูชัน จำกัด เปิดรับสมัคร Cyber Security Analyst เงินเดือน 15,000-40,000 บาท

ตำแหน่งงาน
o Cyber Security Analyst

จำนวนที่ต้องการ
o 5 ตำแหน่ง

ประเภทของงาน
o งานประจำ (นั่งประจำกะ)

คุณสมบัติผู้สมัคร
o เพศ ชาย / หญิง
o ประสบการณ์ 0-5 ปี
o สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
o จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
o เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
o มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม และซื่อสัตย์ในการทำงาน
o มีใจรักในการบริการ อัธยาศัยดี
o สามารถร่วมงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานในสภาวะกดดันได้
o มีทักษะในการเขียน อ่าน ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ ดี
o มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย (Network Device) เช่น Router, Switch, Wireless เป็นต้น
o มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย (Server) เช่น Windows, Linux, Unix เป็นต้น
o มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security)
o มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูล Log Files บนอุปกรณ์เครือข่าย (Network Device) เช่น Router, Switch, Wireless เป็นต้น
o มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูล Log Files บนเครื่องแม่ข่าย (Server) เช่น Windows, Linux, Unix เป็นต้น
o มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูล Log Files บนอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัย (Security Device) เช่น Firewall, IDS/IPS, WAF เป็นต้น

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
o ผู้ปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับที่ 1 (Level 1 Analyst)
o ปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการของผู้ว่าจ้างตามช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน (24*7) (ทำงานเป็นกะ (กะละ 12 ชั่วโมง))
o ทำหน้าที่ตรวจเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้นในระบบ SIEM
o ทำหน้าที่ค้นหา สร้างรายงานจากข้อมูลในระบบ SIEM
o ทำหน้าที่แจ้งข้อมูลภัยคุกคามและเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศต่าง ๆ ให้กับผู้ว่าจ้าง
o ทำหน้าที่ตามกระบวนการการเฝ้าระวังรายวัน (Daily Operations)
o สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยคุกคามต่าง ๆ ร่วมกับฝ่ายผู้ว่าจ้างได้เป็นอย่างดี
o ดำเนินการจัดทำเอกสารรายงานดังนี้
o รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำกะ
o รายงานประจำเดือน
o รายงานประจำ 6 เดือน
o รายงานอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด (ตามที่ได้ตกลงกันล่วงหน้า)
หากมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือ ใบประกาศนียบัตร ดังต่อไปนี้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
o บริหารและจัดการข้อมูล Log Files บนอุปกรณ์เครือข่าย เช่น Router, Switch, Wireless เป็นต้น
o บริหารและจัดการข้อมูล Log Files บนอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัย เช่น Firewall, IDS/IPS, WAF เป็นต้น
o บริหารและจัดการข้อมูล Log Files บนเครื่องแม่ข่าย เช่น Windows, Linux, Unix เป็นต้น
o มีประสบการณ์ในการทดสอบเจาะระบบหรือตรวจหาจุดอ่อนหรือช่องโหว่ระบบสารสนเทศ
o มีประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง เช่น CompTIA Security+, CompTIA Network+, CompTIA CySA+, CompTIA Cloud+, CompTIA Pentest+, RHCE, CCNA, MCP, MCSE, CEH

สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรม
2. ค่าตรวจสุขภาพประจำปี
3. ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน
4. เที่ยวประจำปีหรือเลี้ยงประจำปี
5. โบนัสตามผลประกอบการ

เงินเดือน
o 15,000-40,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามข้อตกลง)

ระดับการศึกษา
o จบปริญญาตรี หรือ สูงกว่า
o คณะ / สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

จำนวนประสบการณ์ทำงาน (ปี)
o ประสบการณ์ในด้านไอที 0-5 ปี

วิธีการสมัคร
o หากสนใจสามารถส่ง Resume สมัครงานมาที่อีเมล info@tnetitsolution.co.th
หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 088-874-4741

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Kyndryl Hot Jobs: IT Security Manager

Responsibilities:- Lead team to delivery security service to customer as per contract. Developing and enhancing …

Neos IT Services – M365 Security Architect

M365 Security Architect  (to support our Team in Bangkok/Munich or remotely) Principal Tasks As a …

Mobile Apps Category (English)728x90