Tag Archives: Diginex

บริษัท ดิจิเน็กซ์ จำกัด รับสมัคร Project Coordinator

บริษัทดิจิเน็กซ์เป็นพาร์ตเนอร์ของ Acumatica ERP Software แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ERP ที่เติบโตเร็วที่สุด ใช้งานง่ายที่สุด และมีโมเดลธุรกิจที่โดดเด่นเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นที่การบริการให้ลูกค้าภาคเอกชนด้านระบบการบริหารคลังสินค้า (Distribution) และระบบบริหารโรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturing) ผู้ประสานงานโครงการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ เป็นบริหารจัดการโครงการภายในของบริษัทให้กับลูกค้า ในการแสดงแผนงานเชิงกลยุทธ์ และสนับสนุนข้อมูลให้ลูกค้าตามขอบเขตของโครงการ หน้าที่รับผิดชอบ ใช้ความรู้ใน Cloud SaaS Solution Acumatica เพื่อควบคุมตรวจสอบการให้คำปรึกษาและติดตั้งทางเทคนิค ภายในขอบเขตและระยะเวลาที่กำหนดตามข้อตกลงกับลูกค้า (บริษัทจัดการอบรมและมี Playbookให้ปฏิบัติตาม) สนับสนุนทีมขาย ช่วยเหลือสมาชิกทีมในการพัฒนาข้อเสนอของลูกค้าตามกลไกการขาย เก็บข้อมูลของลูกค้าในเชิงรุกเพื่อนำเสนอแนวทางแก้ไข นำเสนอ Solution ให้กับลูกค้ารวมถึงการออกแบบและแก้ไขให้ตอบรับกับ RFP, TOR พัฒนางานนำเสนอการสาธิตเดโม เพื่อระบุกรณีการใช้งานและคุณค่าให้กับลูกค้าในหลากหลายประเภทธุรกิจ ติดตามและให้ข้อมูลลูกค้าในช่วงทดลองใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจซื้อ และมีประสบการณ์ที่ดีกับแพลตฟอร์ม สนับสนุนส่วนงานการตลาด จัดทำเอกสาร/ข้อความสั้นเพื่อโปรโมตในโซเชียลมีเดีย และสื่อสารความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดใหม่ ๆ จากบริษัทซอฟท์แวร์ต้นสังกัด (Acumatica) คุณสมบัติ ประสบการณ์ …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90