Tag Archives: OmniDeal

OmniDeal | Line Developer | 30K – 50K

ภาพรวมของบริษัทและงาน บริษัท OmniDeal ประกาศรับสมัคร Line Developer เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม DealGo สำหรับการโฆษณาแบบครบวงจร DealGo เป็นแพลตฟอร์มโฆษณาผ่านทาง Line และ SMS โดยใช้ข้อมูลที่ประมวลผลจาก AI เพื่อการโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย ความน่าสนใจของงาน โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ระดับหลายล้านคน และพัฒนาร่วมกับบริษัท OxygenAI ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ Computer Vision มีผู้ใช้งานจริงระดับองค์กรแล้วกว่า 3 ปี ทำให้ DealGo สามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายได้ ลักษณะของงาน – คุยกับผู้ใช้งานระบบ เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของแพลตฟอร์มโฆษณา – พัฒนาแพลตฟอร์มโฆษณา ที่สามารถส่งโฆษณาที่ต้องการในเวลาที่กำหนด ผ่านทาง SMS และ Line ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ – ทำงานร่วมกับทีมงานของ OxygenAI เพื่อนำข้อมูลจาก AI มาใช้ในการโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90