Supermicro Server by Throughwave Thailand

OmniDeal | Line Developer | 30K – 50K

ภาพรวมของบริษัทและงาน
บริษัท OmniDeal ประกาศรับสมัคร Line Developer เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม DealGo สำหรับการโฆษณาแบบครบวงจร
DealGo เป็นแพลตฟอร์มโฆษณาผ่านทาง Line และ SMS โดยใช้ข้อมูลที่ประมวลผลจาก AI เพื่อการโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย
ความน่าสนใจของงาน
โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ระดับหลายล้านคน และพัฒนาร่วมกับบริษัท OxygenAI ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ Computer Vision มีผู้ใช้งานจริงระดับองค์กรแล้วกว่า 3 ปี ทำให้ DealGo สามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายได้
ลักษณะของงาน
– คุยกับผู้ใช้งานระบบ เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของแพลตฟอร์มโฆษณา
– พัฒนาแพลตฟอร์มโฆษณา ที่สามารถส่งโฆษณาที่ต้องการในเวลาที่กำหนด ผ่านทาง SMS และ Line ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้
– ทำงานร่วมกับทีมงานของ OxygenAI เพื่อนำข้อมูลจาก AI มาใช้ในการโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ต้องการ
– คุ้นเคยกับการใช้งาน API ของ Line เช่น Line Messaging API
– เคยพัฒนา Web Application หรือเครื่องมือ Utility สำหรับใช้งานในองค์กร
– เขียน Python ได้
ที่ตั้ง Office
Office ของบริษัทอยู่ที่ HUGS Building ชั้น 8 ถนนราชดำริ ที่เดียวกับ OxygenAI โดยช่วงนี้ Work From Home กันอยู่
วิธีสมัคร
ส่ง Resume มาที่ contact@oxygenai.com
โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Manager)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนแม่บทไอที รวมทั้งศึกษา ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงให้สอดล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร จัดทำ ออกแบบ พัฒนาภาพองค์รวมระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ขององค์กร (Application Landscape) ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเป้าประสงค์ขององค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการดำเนินการโครงการ จัดทำและกำหนดมาตรฐานข้อกำหนดที่สอดคล้องตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในองค์กร …

Coraline – Junior Full Stack Developer – 30-50K

Responsibilities Design, Develop and maintain Web Application, new features with HTML5, CSS, JavaScript, python Perform …

Mobile Apps Category (English)728x90