Supermicro Server by Throughwave Thailand

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครงานด้าน IT หลายอัตรา!

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครงานด้าน IT หลายอัตรา!

1. นักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส ทีมพัฒนาระบบงานธุรกิจ
2. ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมมาตรฐานและกรรมวิธีเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมแผนกลยุทธ์เทคโนโลยี
3. วิศวกรระบบ/วิศวกรระบบอาวุโส ทีมจัดการระบบคอมพิวเตอร์1-3 และ วิศวกรระบบ/วิศวกรระบบอาวุโส ทีมจัดการโครงสร้างพื้นฐานกลาง
4. วิศวกรระบบ/วิศวกรระบบอาวุโส ด้าน Cyber Security

ทุกตำแหน่งรับสมัครงานผ่านระบบ online และปิดรับสมัคร วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครงานได้ตั้งแต่วันนี้ และโปรดแนบเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา

กลุ่มตำแหน่งงาน
นักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส ทีมพัฒนาระบบงานธุรกิจ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปิดรับสมัคร วันที่ 23 สิงหาคม 2560)
ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมมาตรฐานและกรรมวิธีเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ทีมแผนกลยุทธ์เทคโนโลยี  (ปิดรับสมัคร วันที่ 23 สิงหาคม 2560)
วิศวกรระบบ/วิศวกรระบบอาวุโส ทีมจัดการระบบคอมพิวเตอร์1-3 และ ทีมจัดการโครงสร้างพื้นฐานกลาง  (ปิดรับสมัคร วันที่ 23 สิงหาคม 2560)
วิศวกรระบบ/วิศวกรระบบอาวุโส ด้าน Cyber Security ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปิดรับสมัคร วันที่ 23 สิงหาคม 2560)
เศรษฐกร / เศรษฐกรอาวุโส สายนโยบายการเงิน (ปิดรับสมัคร วันที่ 31 สิงหาคม 2560)
ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน  (ปิดรับสมัคร วันที่ 3 กันยายน 2560)
นักวิจัย/นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ดำเนินการคัดเลือกทุกๆ สิ้นเดือน) (ปิดรับสมัคร วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

 

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจสมัคร (Active Pool)*
*คำอธิบาย : ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี โดย ธปท. จะพิจารณาใบสมัครเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ใบสมัครของท่านมีอายุ 1 ปี นับจากวันยื่นใบสมัคร
หมายเหตุ : ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการคัดเลือกตามระยะเวลาที่เหมาะสม
โครงการรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก
ตำแหน่งงาน ด้านเศรษฐศาสตร์
ตำแหน่งงาน ด้านการเงิน
ตำแหน่งงาน ด้านบัญชี
ตำแหน่งงาน ด้าน IT
ตำแหน่งงาน ด้านอื่นๆ
กลุ่มงานระดับผู้บริหาร (Mid-career)

 

สมัครงานคลิ๊ก >> https://goo.gl/vnfOdY

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัทไวซ ซอฟท์ มีความประสงค์รับพนักงานในหลายตำแหน่ง: Project coordinator, Business Analysts, System Analysts, Developer

System Analyst (Urgently Required!!) Responsibilities: – Get and analyze requirement from customer – Design process, …

Wongnai รับสมัคร System Administrator

System Administrator THB 25,000 – 50,000

Mobile Apps Category (English)728x90