Microsoft รับสมัคร Regional Technical Solutions Professional

#Overview

Joining The Microsoft Team Means…

Microsoft envisions a world where passionate innovators come to collaborate, envisioning what can be and taking their careers places they simply couldn’t anywhere else.   This is a   world of more possibility, more innovation, more openness, and sky’s-the-limit thinking – a cloud-enabled world.

Our mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more. This mission is ambitious and at the core of what our customers and employees care deeply about. We have unique capability in harmonizing the needs of both individuals and organizations. We deeply care about taking our ideals and vision global and making a difference in lives and organizations in all corners of the planet.

We are always learning. Insatiably curious. We lean into uncertainty, take risks, and learn quickly from our mistakes. We build on each other’s ideas, because we are better together. We stand in awe of what humans dare to achieve and are motivated every day to empower others to do more and achieve more through our technology and innovation. Together we make a difference.

To learn more about Microsoft’s mission, please visit:   https://careers.microsoft.com/mission-culture

Check out all of our products at:   http://www.microsoft.com/en-us

Microsoft aspires to help our customers achieve their own digital transformation, leveraging the power of Microsoft Cloud solutions and services. To this end, Microsoft is investing in a dedicated Customer Success team that will help Microsoft customers successfully adopt Microsoft Cloud solution and services.

We are looking for a Cloud Solution Architect for Advanced Analytics & AI to drive high priority customer initiatives on the Microsoft Data Platform in collaboration with customers and the Microsoft field.   This is a customer facing role, responsible for providing end-to-end technical guidance and expertise on the Microsoft Data Platform (Azure and on-premises).

#Responsibilities

The Impact You’ll Be Making…

This role will own the Advanced Analytics and AI technical customer engagement including: architectural design sessions, specific implementation projects and/or Proofs of Concepts. The ideal candidate will have experience in customer facing roles and success leading deep technical architecture discussions with senior customer executives to drive cloud deployment. Key responsibilities include:

•      Drive the deployment of customer workloads onto Azure Data Services and machine learning to increase their consumption of the Microsoft Data Platform by providing deployment guidance, supporting development of the customers’ cloud adoption model, and providing appropriate recommendations to overcome blockers.

•      Develop deep relationships with key customer decision makers, who drive long-term data platform adoption within their company. You will also identify, validate and grow opportunities to accelerate deployment and consumption in your assigned customer accounts, in partnership with the sales team, by driving solution architecture for both Microsoft and 3rd party solutions.

•      Lead deployment of projects, creation of collateral, and training of sellers and partners in your area of specialization.

•      Maintain technical skills and knowledge, keeping up to date with market trends and competitive insights.

•      Coach other technical sellers to become certified in the required Advanced Analytics and AI technical certifications.

#Qualifications

Who we’re looking for…

Experiences Required: Education, Key Experiences, Skills and Knowledge:

•      Deep understanding of data platform technologies, big data (Hadoop, Cloudera, etc.), Microsoft BI technologies, advanced analytics tools, and emerging computing trends

•      Proven track record of building deep technical relationships with senior executives and growing data platform share in large or highly strategic accounts

•      Proven track record of driving decisions collaboratively, resolving conflicts and ensuring follow through with exceptional verbal and written communication

•      3-5 years of success in complex technical roles including sales deployment projects (where necessary, managing various stakeholder relationships to get consensus on solution/projects)

•      1+ years of design, implementation, and/or support of complex application architectures (i.e. having an architectural sense for connecting data sources, data visualization, structured and unstructured data, etc.)

•      Deep technical experience in one or more of the following areas: Database architecture, Big Data, Machine Learning, Business Intelligence, Advanced Analytics, Data Mining, ETL

•      Leadership experience on major transformation projects and successful transitions to implementation support teams

•      Presentation skills with a high degree of comfort with both large and small audiences

•      Prior work experience in a Consulting/Architecture position within a software and/or services company

Microsoft is an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, sex, sexual orientation, gender identity or expression, religion, national origin or ancestry, age, disability, marital status, pregnancy, protected veteran status, protected genetic information, political affiliation, or any other characteristics protected by local laws, regulations, or ordinances.

 

สมัครได้ที่ https://careers.microsoft.com/jobdetails.aspx?ss=&pg=0&so=&rw=2&jid=345470&jlang=EN&pp=SS

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Prime Solution and Service Co.,Ltd รับสมัคร Presales (Solution Consultant) หลายอัตรา (30K+)

Presales Engineer ลักษณะงานและความรับผิดชอบ สนับสนุนด้านเทคนิคแก่ฝ่ายขายในโครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ โดยจัดทำเอกสารทางเทคนิค (Technical Proposal) เอกสารข้อกำหนด (Comply Spec) …

Trax Intertrade รับสมัคร System Administrator

          Trax Intertrade Co., Ltd. is a company under umbrella of Liberty …

Mobile Apps Category (English)728x90