Supermicro Server by Throughwave Thailand

บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด : รับสมัคร Programmer 3 ตำแหน่ง

บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ในการดำเนินกิจการทางด้านการพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บเอกสารและงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA) ประกอบด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการ พัฒนาระบบงานดังกล่าวที่เป็นมาตรฐานมากว่า 10 ปี เพื่อประยุกต์ใช้กับลักษณะงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน เราก้าวมาเป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล มีการติดตั้งระบบ INFOMA มากกว่า 300 แห่ง

บริษัทฯ ขยายกิจการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา และ กำลังจะขยายทีมงานเพิ่มขึ้นอีกมาก จึงต้องการทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ ความรับ ผิดชอบ ความกระตือรือร้น และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และต้องการที่จะพัฒนาตัวเอง เพื่อองค์กรตลอดเวลา และมีความกล้าหาญ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ทำงานในเชิงรุก เพื่อการสนับสนุน เป้าหมายขององค์กรและ ต้องไม่มีปัญหาส่วนตัวจนส่งผลกระทบกับการทำงาน

คุณสมบัติ:

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์, ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • ชาย / หญิง หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม หรือ มีผลงานตัวอย่างโปรแกรมที่เคยพัฒนามานำเสนอจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ และประสบการณ์เขียน VB , ASP, Microsoft Visual Studio.NET , MS SQL Server, JavaScript, jQuery, AJAX
  • มีความรับผิดชอบในงาน
  • สัญชาติไทย , มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

โปรดส่ง Resume ของคุณมาที่ webmaster@excelink.co.th

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs Staff

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Unixdev- WordPress Developer (BTS Ari)

Job Description เรากำลังเฟ้นหา WordPress Developer ที่มีแรงบันดาลใจ, ใฝ่รู้ในนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงมีความกระตือรือล้นในการพัฒนางานที่มีอยู่ให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น โดยผู้พัฒนาจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ Role and Responsibilities: ร่วมพัฒนา Theme …

Coins TH – Full-stack Software Developer [Web/App] (Crypto Trading Company)- 50-60K

Job Summary: We are seeking a skilled and experienced Full-stack Software Developer to join our …

Mobile Apps Category (English)728x90