Supermicro Server by Throughwave Thailand

ACIS PROFESSIONAL CENTER – IT Security Consultant

  • ให้คำปรึกษาในบริการที่ได้รับมอบหมาย
  • ดำเนินการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น สิ่งส่งมอบในโครงการ รายงานการปฏิบัติงาน รายงานสรุปการดำเนินงานในโครงการ รายงานการให้ข้อเสนอแนะ
  • ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดทำเอกสาร หรือ Presentation และเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการ
  • จัดเตรียม Presentation สำหรับสัมมนา และฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัคร : ส่ง resume มาที่ email: hr@acisonline.net

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Vintcom technology public co. ltd เปิดรับสมัคร Cybersecurity consultant – (Presales) (30k-70k)

Duties & Responsibilities Responsibilities: – Provide pre-sales support by working closely with our sales teams …

บริษัท Nextwave (Thailand) รับสมัคร Senior Network Security Engineer

คุณสมบัติของผู้สมัคร – เพศชาย – มีประสบการณ์ในด้าน Network Security มาก่อน – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาหรือที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์/ไฟฟ้าโทรคมนาคม/วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ – …

Mobile Apps Category (English)728x90