Supermicro Server by Throughwave Thailand

ACIS PROFESSIONAL CENTER – IT Security Consultant

  • ให้คำปรึกษาในบริการที่ได้รับมอบหมาย
  • ดำเนินการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น สิ่งส่งมอบในโครงการ รายงานการปฏิบัติงาน รายงานสรุปการดำเนินงานในโครงการ รายงานการให้ข้อเสนอแนะ
  • ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดทำเอกสาร หรือ Presentation และเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการ
  • จัดเตรียม Presentation สำหรับสัมมนา และฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัคร : ส่ง resume มาที่ email: hr@acisonline.net

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Cybertron Co.,Ltd รับสมัครพนักงาน Security Analyst และ Security Engineer 6 อัตรา

นักศึกษาจบใหม่ ปวช ปวส ปริญญาตรี ประสบการณ์ 0-2 ปี นัดสัมภาษณ์ด่วนทาง Microsoft Team ต้องการคนพร้อม้เริ่มงาน 1 ตุลาคม 2563หน้าที่ ทำงานเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ …

Ragnar รับสมัคร IT Security ( Cloud Security Engineer ) เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ นำเสนอ Cloud Security Technology ให้แก่ลูกค้าองค์กร ออกแบบ Solution Architecture ในการทำ Cloud Security ตั้งค่าและติดตั้งระบบ Cloud Security …

Mobile Apps Category (English)728x90