Supermicro Server by Throughwave Thailand

Get On Technology Co.,Ltd – Product Manager (Software)

รายละเอียดของงาน:

 1. รับผิดชอบการวางแผนการตลาด และยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ให้ความรู้ จัดอบรม นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 3. ประสานงานติดต่อ Vendor ในการจัดทำโปรโมชั่น ตลอดจนการเปรียบเทียบข้อมูลด้านเทคนิค
 4. สร้างโอกาสในการขายสินค้า และผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ:

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการ์ณ์ด้าน Technical Consultant, IT Products
 3. มีความสามารถในการสื่อสาร และทักษะด้าน Presentation ที่ดี
 4. มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี ทั้งการพูดและการเขียน

สวัสดิการ:

 1. ประกันสุขภาพ /ประกันชีวิต/ ประกันอุบัติเหตุ
 2. ตรวจสุขภาพประจำปีและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 5. ทริปท่องเที่ยวประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 6. ทุนสนับสนุนเรียนภาษาอังกฤษ
 7. ทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร

ผู้สนใจ สามารถส่งใบสมัคร มาที่ฝ่ายทรัพยากบุคคล
อีเมล์ : ailada@got.co.th โทร. 0-2911-1999 ต่อ 202

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

VSM365 เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Sales Exclusive 18k -35k ++

สถานที่ทำงาน บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด 328/3 ถ.ลาดหญ้า คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 (ใกล้รถไฟฟ้า สถานีวงเวียนใหญ่)   Requirement รับผิดชอบงานขายตามเป้าหมาย …

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Manager)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนแม่บทไอที รวมทั้งศึกษา ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงให้สอดล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร จัดทำ ออกแบบ พัฒนาภาพองค์รวมระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ขององค์กร (Application Landscape) ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเป้าประสงค์ขององค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการดำเนินการโครงการ จัดทำและกำหนดมาตรฐานข้อกำหนดที่สอดคล้องตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในองค์กร …

Mobile Apps Category (English)728x90