Tag Archives: mfec

MFEC เปิดรับตำแหน่ง “System Operator” (จตุจักร)

ลักษณะงาน Monitor ระบบของลูกค้า แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ วิเคราะห์ปัญหา(Incident) เบื้องต้น ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สรุป Incident Report  ส่งลูกค้า คุณสมบัติของคนที่เราตามหา : อายุไม่เยอะ เรา Open ตั้งแต่น้องๆจบใหม่ จนถึง 30 ปี จบปริญญาตรี ไม่ต้องจบมาตรงสายไอทีก็ได้ ถ้าอยากเรียนรู้งาน สมัครเข้ามาได้เลย ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ได้ แต่สามารถทำงานเป็นกะได้ มี 2 กะ / กะแรก 09.00-21.00 กะที่สอง 21.00 – 09.00 น. (ทุกๆการเข้ากะ เรามีค่ากะให้) ใน 1 เดือนจะทำงานแค่ 15 วัน : ทำงาน 3 วันหยุดอีก 3 วัน …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90