Tag Archives: OWNDAYS

OWNDAYS TECH&MEDIA (THAILAND) – Front-end Engineer Salary : 26,000-60,000 บาท

ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ตามได้รับมอบหมายเพื่อให้เว็ปไซต์ใช้งานได้หลากหลาย ขนาดจอ และรองรับหลายภาษา ลักษณะงานเป็นการเขียน UI เพื่อส่งต่อให้ Developer ใช้เฉพาะ HTML, CSS(SCSS), JS คุณสมบัติผู้สมัคร จบอะไรมาก็ได้ ขอแค่มีใจรักในการเขียนโปรแกรม อายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบโดยใช้ HTML/CSS/Javascript สามารถพัฒนาเว็ปไซต์เพื่อรองรับการใช้งานได้หลากหลาย ขนาดจอ สามารถใช้โปรแกรมตระกูล Adobe ได้ เช่น XD, Photoshop หรือ Illustrator พัฒนาเว็ปไซต์เพื่อรองรับหลายภาษา โปรดแนบผลงานที่เคยทำมาเพื่อการพิจารณา ช่องทางการติดต่อ: suchanut@owndays-tech.com

Read More »

OWNDAYS TECH&MEDIA (THAILAND) – Web Developper Salary : 26,000-60,000 บาท

1 เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย 2 แก้ไขปัญหาของโปรแกรม ตามที่ได้รับมอบหมาย 3 เขียนโปรแกรมโดยใช้ ภาษา PHP และใช้ Laravel framework คุณสมบัติผู้สมัคร เรียนจบอะไรก็ได้เขียนโปรแกรมได้พอ อายุ 20-30 ปี เขียน PHP ได้ ใช้ Laravel เข้าใจ OOP และ factory design patternโอกาสได้งานสูง เขียน javascript ได้
 มีสกิล React จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ เข้าใจ Resful API โอกาสได้งานสูง มีความรู้เรื่อง git และ git flow สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี สัญชาติไทย ช่องทางการติดต่อ: suchanut@owndays-tech.com

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90