รับสมัคร PHP Developer – System Admin – Business Intelligence – Data Scientist (40K-100K)

รับสมัคร PHP Developer – System Admin – Business Intelligence – Data Scientist (40K-100K) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

Tech Travel company is looking for:

 • PHP Developer (Framework: CodeIgnitor, Kohana, Laravel), 3+ years of experience
 • System Administrator : 3+ years of experience
 • Business Analyst : 3+ years of experience
 • Location: BTS Surasak
 • Salary up to 80,000 THB

 

Big data platform company is looking for Data Scientist

Responsibilities:

 • Work with stakeholders to identify opportunities for leveraging company data to drive business solutions.
 • Mine and analyze data from company databases to drive optimization and improvement of product development, marketing techniques and business strategies.
 • Assess the effectiveness and accuracy of data sources and data gathering techniques.
 • Select and build features, build and optimize classifiers using machine learning techniques
 • Process, clean, and verify the integrity of data used for analysis
 • Use predictive modeling to analyze business hypothesis, ability to test multiple modeling techniques is a must
 • Develop company A/B testing framework and test model quality.
 • Coordinate with different functional teams to implement models and monitor outcomes..
 • Location: MRT Thailand Cultural Centre
 • Salary up to 100,000 THB

 

Minimum qualification and skills:

 • Bachelor’s Degree required; advanced degree with statistical background preferred
 • At least 2 years previous work experience in a data science role
 • Excellent analytical and structured problem solving skills
 • Fluency in relational databases (e.g., SQL) and unstructured databases (e.g., HADOOP)
 • Applied statistics experience (e.g., Logistic regressions, K-Means Clusters, BG-NBD, Uplift Models)
 • Experience with analytics and/or statistics packages (e.g., R, SAS, Python)
 • Exceptional troubleshooting skills and should thrive in high expectation scenario
 • Excellent verbal and written communication skills; ability to present complex information in an easy-to-understand manner with clear recommendations based on data insight

 

สนใจสมัครส่ง Resume ได้ที่ pawanee@tribehired.com

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Microsoft รับสมัคร Data and AI Project Manager

#Overview Data and AI Project Manager Are you ready to seize an opportunity to drive …

Betimes Solutions รับสมัคร Data Scientist

Job Description : 1. Developing predictive model / NLP Model 2. find insight / pattern …

Mobile Apps Category (English)728x90