Supermicro Server by Throughwave Thailand

2BBiz Engineering & Technology รับสมัคร Junior / Senior IT Support

2BBiz Engineering & Technology

**ระดับเงินเดือน** THB17,000++ (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)

ลักษณะของงาน

 • ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ให้กับ User
 • ติดตั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ตามคำขอ
 • ให้คำแนะนำด้าน IT กับ User
 • ตั้งค่าและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์,ซอฟต์แวร์,การเชื่อมต่อเครือข่าย,เครื่องพิมพ์ และระบบสารสนเทศ
 • ตรวจสอบความพร้อมใช้ของระบบสารสนเทศ (เช่น ตรวจสอบการสำรองข้อมูล,ตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบ /เซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ )
 • บำรุงรักษารายการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
 • ประสานงาน,ติดตาม,ประเมินผล ด้านระบบ IT กับผู้ให้บริการภายนอก
 • ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (*ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 • มีประสบการณ์ด้าน Support  Hardware, Software และ Network
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Server, AD, WMWare,ERP และด้านเครือข่ายความปลอดภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักในงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบและตรงต่อเวลา
 • มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • สามารถทำงานได้ดีภายใต้ความกดดัน

วิธีการสมัคร

1.รับสมัครทาง Email (2bbizgroup@gmail.com)
2.สมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน

หมายเหตุเพิ่มเติม *รับนักศึกษาฝึกงานด้าน IT Support / Programmer /อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้าน IT*

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัทพัฒนา Software โรงพยาบาล รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า และ Implement ระบบ อัตราเงินเดื่อน 15,000-20,000 บาท

รับสมัคร Implementer & customer support อายุ 22-35 ปี ปริญญาตรี มีความรู้งานด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี่สารสนเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการทำงานติดต่อประสานงาน สามารถเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัดได้ …

SCSi – IT Support

Duties & Responsibilities: Act as a first line support for call support and / or …

Mobile Apps Category (English)728x90