Supermicro Server by Throughwave Thailand

Wise Soft เปิดรับสมัคร Business Analyst (Urgently)

Business Analysts

ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Business Process) ให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ และนโยบายของบริษัท

คุณสมบัติและความรับผิดชอบ

  • ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, คณะบริหาร สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 2-4 ปีขึ้นไป ด้านการวิเคราะห์ธุรกิจและแผนงาน
  • ทักษะการสื่อสารด้วยวาจาและการเก็บข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรความสามารถในการโต้ตอบอย่างมืออาชีพกับกลุ่มลูกค้า
  • วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและกำหนดทางเลือกในการออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบงาน ตามสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน องค์กรต่างๆหรือภาระกิจนั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วง

ถ้าหากผู้ใดสนใจตำแหน่งงานที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาส่ง Resume มาที่ suchadag@wisesoft.co.th คุณ สุชาดา HR Manager หรือโทร. 02-012-4290 ต่อ 110

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs Staff

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

101 GLOBAL Co., Ltd. รับสมัคร Business Analyst

Business Analyst (Base on KrungThai Bank – Nana)

Wise Soft เปิดรับสมัคร Business Analyst (Urgently)

Business Analyst

Mobile Apps Category (English)728x90