Supermicro Server by Throughwave Thailand

CREATIVE ME CO.,LTD. รับสมัคร IT Business Analyst

รายละเอียดงาน
• กระจายงานที่ได้รับมาให้กับคนในทีม
• ทําหน้าที่ติดต่อประสานงานกับทุกๆแผนก
• วางกลยุทธ์การบริการ และ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
• วางแผน พัฒนา และ สร้างระบบในการทํางานให้ดียิ่งขึ้น
• มีความเป็นผู้นํา บริหารจัดการ และ วางแผนทีมงานได้
• มีการสื่อสารที่ชัดเจน ทําควมเข้าใจ ทําให้เกิดการยอมรับได้
• แชร์ความรู้เพื่อพัฒนาทีมได้
• ติดตามการวัดผลของพนักงานในทีมด้วย KPI
• รู้และ เข้าใจความสามารถของสมาชิกในทีมว่าใครเด่น หรือ ด้อย ในส่วนไหน
• สามารถดึงศักยภาพลูกทีมออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่
• เข้าใจความต้องการ หรือ ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากทีม
• สามารถให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาให้กับทีม

คุณสมบัติ
• เรียนสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีและ การบริหารจัดการ
• มีประสบการณ์การทํางานในด้านคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีและ การจัดการ 1-3 ปี
• มีประสบการณ์ในการคุมทีม 1-3 ปี
• มีความรู้ด้าน Team Mangement
• มีความรู้เรื่องหลักและกระบวนการในการพัฒนาระบบ เว็บไซต์และ แอปพลิเคชัน
• ทํางานภายใต้แรงกดดันได้
• มีเหตุผล รับฟังปัญหาของผู้อื่น และ สามารถสื่อสารได้ดี

โปรดส่ง Resume ของคุณมาที่ hr@creativeme.co.th

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

WiseSoft รับสมัคร Business Analyst & System Analyst

ด่วนๆ!! ใครที่กำลังมองหางานด้าน IT บริษัทไวซ ซอฟท์ จำกัดมีงานหลายตำแหน่งที่ท่านต้องการหาเพราะเราคือ บริษัทฯชั้นนำทางด้าน Software House

Wise Soft เปิดรับสมัคร Business Analyst & System Analyst (Urgently)

Mobile Apps Category (English)728x90